محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
زیبا تقی زاده، فرزانه گلبنی زیبا تقی زاده
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1395
1400000 ریال
مریم شیرمحمدی (مترجم)، زیبا تقی زاده (مترجم) مریم شیرمحمدی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1390
149000 ریال
زیبا تقی زاده، فهیمه فرشی (گردآورنده) زیبا تقی زاده
ناشر: اندیشه رفیع - خرداد 1386
199000 ریال
زیبا تقی زاده(گردآورنده) زیبا تقی زاده(گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - شهریور 1399
200000 ریال
زیبا تقی زاده، فرزانه گلبنی زیبا تقی زاده
ناشر: اندیشه رفیع - 1398
1400000 ریال
مریم شیرمحمدی، زیبا تقی زاده، محمد اربابی مریم شیرمحمدی
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1388
45000 ریال
فهیمه فرشی (گردآورنده)، زیبا تقی زاده (گردآورنده) فهیمه فرشی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1389
149000 ریال
هلن وارنی، جان ام کریبز، کارولین ججر، فاطمه واثق رحیم پرور (مترجم)، زیبا تقی زاده (مترجم)، مهرناز گرانمایه (مترجم) هلن وارنی
ناشر: اندیشه رفیع - آذر 1388
99000 ریال
هلن وارنی، جان ام کریبز، کارولین ججر، فاطمه واثق رحیم پرور (مترجم)، زیبا تقی زاده (مترجم)، مهرناز گرانمایه (مترجم) هلن وارنی
ناشر: اندیشه رفیع - آبان 1387
89500 ریال
گلوریا لیفر، کژال خدامرادی (مترجم)، زیبا تقی زاده (مترجم)، مریم جعفربگلو (مترجم) گلوریا لیفر
ناشر: اندیشه رفیع - فروردین 1402
3800000 ریال
نسرین فاضل، زیبا تقی زاده (ویراستار) نسرین فاضل
ناشر: اندیشه رفیع - خرداد 1386
22500 ریال
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1396
2500000 ریال
زیبا تقی زاده، فرزانه گلبنی، بیان بلوری زیبا تقی زاده
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1398
1400000 ریال
لورن ا. داتن، جسیکاای. دنسمور، مردیث بی. ترنر، مریم جعفربگلو (مترجم)، زیبا تقی زاده(مقدمه) لورن ا. داتن
ناشر: کادوسه - بهمن 1401
900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد