ترتیب بر اساس:
فرامرز نعیم (مترجم)، هوشنگ مشکین پور (مترجم)، زهرا دامیار (ویراستار)، الکساندر تور (زیرنظر) فرامرز نعیم (مترجم)
ناشر: فردوس - 19 فروردین 1388
300000 ریال 270000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی، قاسم کبیری (مترجم)، زهرا دامیار (ویراستار) فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی
ناشر: فردوس - 13 شهریور 1392
800000 ریال 720000 ریال
کارل مارکس، ایرج اسکندری (مترجم)، زهرا دامیار (ویراستار) کارل مارکس
ناشر: فردوس - 15 بهمن 1385
3000000 ریال
مهدی بامداد، زهرا دامیار (ویراستار)، ذبیح الله علیزاده اشکوری (زیرنظر) مهدی بامداد
ناشر: فردوس - 10 مهر 1384
200000 ریال
فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی، قاسم کبیری (مترجم)، زهرا دامیار (ویراستار) فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی
ناشر: فردوس - 20 خرداد 1387
600000 ریال
هرمان هسه، قاسم کبیری (مترجم)، زهرا دامیار (ویراستار) هرمان هسه
ناشر: فردوس - 7 شهریور 1384
50000 ریال
گونتر گراس، عبدالرحمن صدریه (مترجم)، زهرا دامیار (ویراستار) گونتر گراس
ناشر: فردوس - 6 تیر 1388
140000 ریال
حسن حمیدیان، فریده مهدوی دامغانی (ویراستار)، زهرا دامیار (ویراستار) حسن حمیدیان
ناشر: هامون - 5 اسفند 1387
47000 ریال
حسن حمیدیان، فریده مهدوی دامغانی (ویراستار)، زهرا دامیار (ویراستار) حسن حمیدیان
ناشر: هامون - 5 اسفند 1387
55000 ریال
اتو کلاینبرگ، علیمحمد کاردان (مترجم)، زهرا دامیار (ویراستار) اتو کلاینبرگ
ناشر: فردوس - 3 دی 1387
گونتر گراس، عبدالرحمن صدریه (مترجم)، زهرا دامیار (ویراستار) گونتر گراس
ناشر: فردوس - 6 تیر 1388
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 4 اسفند 1398
300000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - اردیبهشت 1397
110000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 1 دی 1398
350000 ریال
فاروق صفی زاده، زهرا دامیار (ویراستار) فاروق صفی زاده
ناشر: فردوس - شهریور 1394
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد