ترتیب بر اساس:
زهرا حجازی زاده زهرا حجازی زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1395
190000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
زهرا حجازی زاده، سعید جوی زاده زهرا حجازی زاده
ناشر: همارا - بهمن 1395
450000 ریال
شوکت مقیمی، زهرا حجازی زاده، مجید جاوری (ویراستار) شوکت مقیمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 26 آبان 1398
270000 ریال
زهرا حجازی زاده، سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی زهرا حجازی زاده
ناشر: آکادمیک - 9 اسفند 1397
450000 ریال
ناشر: انجمن جغرافیایی ایران، آکادمیک - دی 1395
200000 ریال
زهرا حجازی زاده، اسماعیل نجفی زهرا حجازی زاده
ناشر: آذر کلک - مرداد 1395
125000 ریال
ناشر: انجمن جغرافیایی ایران، آکادمیک - شهریور 1396
200000 ریال
زهرا حجازی زاده، میثم طولابی نژاد زهرا حجازی زاده
ناشر: مرکز نشر آکادمیک، انجمن جغرافیایی ایران - آذر 1395
150000 ریال
زهرا حجازی زاده، محمد امینی فارسانی زهرا حجازی زاده
ناشر: انجمن جغرافیایی ایران، آکادمیک - آذر 1395
200000 ریال
زهرا حجازی زاده، سعید جوی زاده زهرا حجازی زاده
ناشر: انجمن جغرافیایی ایران، آکادمیک - آبان 1397
280000 ریال
وحید ریاحی(به اهتمام)، زهرا حجازی زاده(به اهتمام) وحید ریاحی(به اهتمام)
ناشر: خانه اندیشمندان علوم انسانی - 22 اردیبهشت 1398
400000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد