ترتیب بر اساس:
سامان گلریز، زهرا جلال زاده (ویراستار) سامان گلریز
ناشر: دریچه - 11 آبان 1390
4500000 ریال 4050000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
برایان کاسگرو، زهرا جلال زاده (مترجم) برایان کاسگرو
ناشر: ایده پردازان چکاد - اردیبهشت 1397
1200000 ریال 1080000 ریال
جولیت ای مک کنا، تام ریمی، کریس روبرسون، جویس کارول اوتس، زهرا جلال زاده (مترجم)، بنفشه محمودی (ویراستار)، فرزاد فربد (ویراستار) جولیت ای مک کنا
ناشر: پریان - 11 دی 1391
400000 ریال 360000 ریال
غلامعلی حاتم، زهرا جلال زاده (ویراستار) غلامعلی حاتم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 6 اسفند 1400
460000 ریال
محمود درودیان، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمود درودیان
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1 آبان 1391
80000 ریال
یحیی حساس یگانه، زهرا جلال زاده (ویراستار) یحیی حساس یگانه
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
750000 ریال
منوچهر وکیلیان، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور
340000 ریال
محمدرضا سرمدی، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 دی 1399
390000 ریال
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، مهران فرج اللهی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 مرداد 1400
630000 ریال
سیدمهدی الوانی، سیمین سلطانی عربشاهی، ابوالحسن فقیهی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 بهمن 1392
260000 ریال
رابرت هیسریچ، مایکل پیترز، سیدعلیرضا فیض بخش (مترجم)، حمیدرضا تقی یاری (مترجم)، زهرا جلال زاده (ویراستار) رابرت هیسریچ
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1 اسفند 1390
120000 ریال
سیدعلی اکبر احمدی، محمدرضا فریدی، علی صالحی، حسن درویش (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) سیدعلی اکبر احمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 اردیبهشت 1392
390000 ریال
میکائیل.ای هوستون، محمدعلی سردار (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، بهمن میرزایی (مترجم)، فهیمه اسفرجانی (مترجم)، زهرا جلال زاده(ویرایشگر) میکائیل.ای هوستون
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
670000 ریال
علی بابا چهرازی، بهمن مقرب نیا، حسن مدنی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) علی بابا چهرازی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
260000 ریال
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، سعید طالبی، محسن عیسوی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 2 مهر 1391
151000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد