ترتیب بر اساس:
غلامعلی حاتم، زهرا جلال زاده (ویراستار) غلامعلی حاتم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 اردیبهشت 1399
460000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
محمود درودیان، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمود درودیان
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1 آبان 1391
80000 ریال
یحیی حساس یگانه، زهرا جلال زاده (ویراستار) یحیی حساس یگانه
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
750000 ریال
منوچهر وکیلیان، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور
340000 ریال
محمدرضا سرمدی، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 دی 1399
390000 ریال
محمدحسن صیف، محمدرضا سرمدی، زهرا جلال زاده (ویراستار)، مهران فرج اللهی (ویراستار) محمدحسن صیف
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 مرداد 1399
550000 ریال
سیدمهدی الوانی، سیمین سلطانی عربشاهی، ابوالحسن فقیهی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 بهمن 1392
260000 ریال
رابرت هیسریچ، مایکل پیترز، سیدعلیرضا فیض بخش (مترجم)، حمیدرضا تقی یاری (مترجم)، زهرا جلال زاده (ویراستار) رابرت هیسریچ
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1 اسفند 1390
120000 ریال
سیدعلی اکبر احمدی، محمدرضا فریدی، علی صالحی، حسن درویش (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) سیدعلی اکبر احمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 اردیبهشت 1392
390000 ریال
سامان گلریز، زهرا جلال زاده (ویراستار) سامان گلریز
ناشر: دریچه - 11 آبان 1390
4500000 ریال
میکائیل.ای هوستون، محمدعلی سردار (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، بهمن میرزایی (مترجم)، فهیمه اسفرجانی (مترجم)، زهرا جلال زاده(ویرایشگر) میکائیل.ای هوستون
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
670000 ریال
علی بابا چهرازی، بهمن مقرب نیا، حسن مدنی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) علی بابا چهرازی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
260000 ریال
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، سعید طالبی، محسن عیسوی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 2 مهر 1391
151000 ریال
داود مدنی، زهرا جلال زاده (ویراستار)، ابوالحسن فقیهی (ویراستار) داود مدنی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1385
115000 ریال
داود کریم زادگان مقدم، کامیار آهنکوب (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) داود کریم زادگان مقدم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 دی 1392
515000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد