محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
زهرا باستی (مترجم)، ملیحه معلم (ویراستار)، جان کرتیس (ویراستار) زهرا باستی (مترجم)
ناشر: سمت - اسفند 1399
1000000 ریال 900000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
دانیل تی. پاتس، زهرا باستی (مترجم) دانیل تی. پاتس
ناشر: سمت - آبان 1402
3620000 ریال 3258000 ریال
زهرا باستی (مترجم)، ملیحه معلم (ویراستار)، جان کرتیس (ویراستار) زهرا باستی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1397
180000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1399
170000 ریال
زهرا باستی (مترجم)، ملیحه معلم (ویراستار)، جان کرتیس (ویراستار) زهرا باستی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1398
130000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت 1394
50000 ریال
کتایون مزداپور، زهرا باستی کتایون مزداپور
ناشر: نشر چشمه - آبان 1394
150000 ریال
آنتون مورتکارت، زهرا باستی (مترجم)، محمدرحیم صراف (مترجم) آنتون مورتکارت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1392
130000 ریال
جینالی بارنز، زهرا باستی (مترجم)، مریم جابر (ویراستار) جینالی بارنز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1390
59000 ریال
رابرت شاخت، رابرت هنریکسون، لوییس د. لوین، جان ر. آلدن، گرگوری جانسون، رابرت جی. ونکه، فرانک هول، هنری تاتوایلر رایت، زهرا باستی (مترجم) رابرت شاخت
ناشر: سمت - شهریور 1398
440000 ریال
زهرا باستی زهرا باستی
ناشر: ایرانا رسانه - اسفند 1398
پال جی. بان، زهرا باستی (مترجم) پال جی. بان
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1395
2000000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد