ترتیب بر اساس:
مارجوری ویشار، جفری ای. یانگ، جانت اس. کلوسکو، زهرا اندوز (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) مارجوری ویشار
ناشر: کتاب ارجمند - 19 اسفند 1401
1400000 ریال 1330000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
متیو مکی، استیون فانینگ، زهرا اندوز (مترجم) متیو مکی
ناشر: ذهن آویز - 22 آبان 1401
850000 ریال 480000 ریال
میشل اسکین، زهرا اندوز (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم)، جفری یانگ(مقدمه) میشل اسکین
ناشر: سایه سخن - 10 اسفند 1401
1120000 ریال 1064000 ریال
دنیس باگاروزی، زهرا اندوز (مترجم) دنیس باگاروزی
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 26 خرداد 1401
750000 ریال 712500 ریال
لینزی سی گیبسن، زهرا اندوز (مترجم) لینزی سی گیبسن
ناشر: اسبار - 4 اردیبهشت 1401
1100000 ریال 1045000 ریال
رابرت ال. لیهی، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم) رابرت ال. لیهی
ناشر: کتاب ارجمند - 22 شهریور 1401
2100000 ریال 1995000 ریال
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، مارجوری ویشار، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 27 مرداد 1401
1150000 ریال
مایکل نینان، ویندی درایدن، زهرا اندوز (مترجم) مایکل نینان
ناشر: کتاب ارجمند - 17 آذر 1399
360000 ریال
آدرین ولز، ابوالفضل مجیدی (مترجم)، مهدی اکبری (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم) آدرین ولز
ناشر: کتاب ارجمند - 4 خرداد 1400
1550000 ریال
دنیس باگاروزی، زهرا اندوز (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم)، آزاده جولایی (ویراستار) دنیس باگاروزی
ناشر: آسیم - 14 اردیبهشت 1387
180000 ریال
متیو مکی، استیون فانینگ، زهرا اندوز (مترجم)، آزاده جولایی (ویراستار) متیو مکی
ناشر: آسیم - 23 آبان 1386
130000 ریال
مایکل نینان، ویندی درایدن، زهرا اندوز (مترجم) مایکل نینان
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 10 تیر 1393
60000 ریال
رابرت ل. لی هی، زهرا اندوز (مترجم) رابرت ل. لی هی
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - خرداد 1395
730000 ریال
حسن حمیدپور، زهرا اندوز، سیدمهدی حسینی فرد حسن حمیدپور
ناشر: ارجمند - 17 شهریور 1392
50000 ریال
رابرت لیهی، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم)، حسین زیرک (مترجم) رابرت لیهی
ناشر: ارجمند - دی 1396
750000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد