محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
زهرا آیت اللهی، شیماسادات حسینی، امیرحسین بانکی پورفرد، بتول نامجو، محمدجواد محمودی، مونس سیاح، انسیه کتابچی، سعید فلاحی (ویراستار) زهرا آیت اللهی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - اسفند 1402
750000 ریال 675000 ریال
آنتونیو نیتو رودریگز، علی وکیلی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، امیررضا درهمی (مترجم)، رها پورپژوهش (مترجم)، وحید مطیعیان (مترجم)، مسعود مکاری (مترجم) آنتونیو نیتو رودریگز
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
شیماسادات حسینی، محمود حکمت نیا، مونس سیاح، محمدجواد محمودی، بتول نامجو، امیرحسین بانکی پورفرد، زهرا آیت اللهی، مرضیه کرمی (ویراستار) شیماسادات حسینی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مرداد 1401
750000 ریال
امیرحسین بانکی پورفرد، فاطمه بداغی، محمدرضا شرفی، زهرا آیت اللهی، شهلا کاظمی پور، محمود مشفق، حسن ملکی، فریده خلج آبادی، محمد رجبی (ویراستار) امیرحسین بانکی پورفرد
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - مرداد 1399
180000 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - آذر 1401
1200000 ریال
ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - خرداد 1392
75000 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - تیر 1393
160000 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - اسفند 1389
38000 ریال
عبدالرسول هاجری، میترا کاوه مریان، زهرا آیت اللهی (مترجم) عبدالرسول هاجری
ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - 1382
8000 ریال
فریبا علاسوند (محقق)، زهرا آیت اللهی (محقق)، سعیده باقری فرد (تدوین)، فاطمه بداغی (محقق) فریبا علاسوند (محقق)
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - دی 1386
9500 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مرداد 1399
350000 ریال
زهره احدی یار (ویراستار)، زهرا آیت اللهی (تدوین) زهره احدی یار (ویراستار)
ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - اردیبهشت 1389
36000 ریال
زهرا آیت اللهی، زهره احدی یار (ویراستار) زهرا آیت اللهی
ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - اردیبهشت 1389
34000 ریال
زهرا آیت اللهی زهرا آیت اللهی
ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - 1381
شکوه السادات حسینی، زهرا آیت اللهی (مترجم) شکوه السادات حسینی
ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - 1381
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مهر 1399
400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد