محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ج. یغمایی، زاریک ملکونیان، مسعود رحیم پور، ابراهیم جدیری سلیمی، بهروز عزبدفتری ج. یغمایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 12 آبان 1398
120000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
سیروس مسیحا، زاریک ملکونیان سیروس مسیحا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1395
115000 ریال
بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، ج. یغمایی بهروز عزبدفتری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 دی 1393
90000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد