محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ریچارد اسنل، مایکل لمپ، محمود ایوبیان (مترجم)، مرتضی عبداللهی (مترجم) ریچارد اسنل
ناشر: جامعه نگر - 1382
49000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
ریچارد اسنل، گلاره امین اصنافی (مترجم)، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، محسن ملک علایی (مترجم)، سوناز ملک زاده (ویراستار) ریچارد اسنل
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 26 بهمن 1390
200000 ریال
ریچارد اسنل، گلاره امین اصنافی (مترجم)، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، علیرضا فتح اللهی (مترجم)، سوناز ملک زاده (ویراستار) ریچارد اسنل
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 26 بهمن 1390
200000 ریال
ریچارد اسنل، محسن ملک علایی (مترجم)، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، علیرضا فتح اللهی (مترجم)، گلاره امین اصنافی (مترجم) ریچارد اسنل
ناشر: ارجمند - 26 اسفند 1385
98000 ریال
ریچارد اسنل، محسن ملک علایی (مترجم)، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، علیرضا فتح اللهی (مترجم)، گلاره امین اصنافی (مترجم) ریچارد اسنل
ناشر: ارجمند - 26 اسفند 1385
98000 ریال
ریچارد اسنل، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، محمد اکبری (مترجم) ریچارد اسنل
ناشر: ارجمند - 15 اسفند 1385
198000 ریال
ریچارد اسنل، توحید نجفی (مترجم)، فرزانه قاضی شعرباف (مترجم)، غلامرضا حسن زاده (زیرنظر) ریچارد اسنل
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 18 اسفند 1389
39000 ریال
ریچارد اسنل، توحید نجفی (مترجم)، غلامرضا حسن زاده (زیرنظر) ریچارد اسنل
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 19 تیر 1390
49000 ریال
ریچارد اسنل، علیقلی سبحانی (مترجم)، فردین عمیدی (مترجم)، مهدی عباسی (مترجم)، ندا خانلرخانی (مترجم)، آمنه امیدی (مترجم) ریچارد اسنل
ناشر: خسروی - 30 فروردین 1391
189000 ریال
ریچارد اسنل، علیقلی سبحانی (مترجم)، فردین عمیدی (مترجم)، آمنه امیدی (مترجم)، مهدی عباسی (مترجم)، ندا خانلرخانی (مترجم) ریچارد اسنل
ناشر: خسروی - 30 فروردین 1391
198000 ریال
ریچارد اسنل، محسن ملک علایی (مترجم)، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، علیرضا فتح اللهی (مترجم)، گلاره امین اصنافی (مترجم) ریچارد اسنل
ناشر: ارجمند - 26 اسفند 1385
84000 ریال
ریچارد اسنل، ابراهیم اسفندیاری (مترجم)، فرزاد پرویزیان (مترجم)، حمیدرضا صالحی (مترجم) ریچارد اسنل
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 1381
50000 ریال
ریچارد اسنل، غلامرضا حسن زاده، علیرضا فتح اللهی (مترجم) ریچارد اسنل
ناشر: نسل فردا - 1381
49000 ریال
ریچارد اسنل، غلامرضا حسن زاده، علیرضا فتح اللهی (مترجم) ریچارد اسنل
ناشر: نسل فردا - 1381
29000 ریال
ریچارد اسنل، غلامرضا حسن زاده، علیرضا فتح اللهی (مترجم) ریچارد اسنل
ناشر: نسل فردا - 1381
29000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد