ترتیب بر اساس:
ریچاردادوین زونتاک، ون وایلن، گوردن جان ون وایلن، کلاوس بورگناک، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: اسفند، نما - 14 شهریور 1390
400000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 25 فروردین 1402
490000 ریال 392000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، گوردن جی.ون. وایلن، کلاوس بورگناک، محمدعلی رمضانی (مترجم)، محسن حسنوند (مترجم)، جهانشاه میرزابیگی (ویراستار) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: نوپردازان - 3 آبان 1389
1300000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، کلاوس بورگناک، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: نما، جهان فردا - 27 شهریور 1389
110000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - 27 مهر 1387
400000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - 11 آبان 1387
80000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن کلاوس بورگناک
ناشر: سپاهان - 27 مهر 1388
80000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، صفا برهانی (مترجم)، مازیار کاظمی (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: سپاهان - 26 مهر 1388
90000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - 23 آبان 1388
150000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: جهان فردا، آذرجم - 22 اردیبهشت 1386
80000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - 7 بهمن 1385
90000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - 28 بهمن 1386
125000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، ون وایلن، کلاوس بورگناک، احمدرضا عظیمیان (مترجم) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 11 آبان 1389
230000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - 14 دی 1387
90000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، غلامرضا ملک زاده، غلام محمد معتمدی، گوردن جان ون وایلن، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما - 1382
55000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، فرهاد آزادپور صالحی (مترجم)، صمد جعفرمدار (مترجم) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: عبادی - 28 آذر 1384
26000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد