ترتیب بر اساس:
ریاض خراط، منوچهر نیک آذر ریاض خراط
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 13 تیر 1396
120000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 12 شهریور 1393
175000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 14 اسفند 1389
300000 ریال
ریاض خراط، مسعود اسدالهی ریاض خراط
ناشر: نهر دانش - 27 دی 1393
880000 ریال
ریاض خراط، علی محبی، محمدحسن فضائلی پور ریاض خراط
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 18 اسفند 1388
90000 ریال
علی محبی، محمدحسن فضائلی پور، ریاض خراط علی محبی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 27 مرداد 1392
90000 ریال
ناشر: ستایش، شرکت نفت فلات قاره ایران - 17 فروردین 1393
200000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - بهمن 1394
190000 ریال
وان گرین، جی.پل ویلهایت، ریاض خراط (مترجم)، فرشاد جعفری (مترجم) وان گرین
ناشر: ستایش - 30 تیر 1398
450000 ریال
وان گرین، جی.پل ویلهایت، ریاض خراط (مترجم)، فرشاد جعفری (مترجم) وان گرین
ناشر: ستایش - 30 تیر 1398
600000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد