ترتیب بر اساس:
اسکار برنی فیه، رویا خوئی (مترجم) اسکار برنی فیه
ناشر: پیدایش - آذر 1398
900000 ریال 810000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
اسکار برنی فیه، رویا خوئی (مترجم) اسکار برنی فیه
ناشر: پیدایش - خرداد 1400
900000 ریال 810000 ریال
اسکار برنی فیه، رویا خوئی (مترجم) اسکار برنی فیه
ناشر: پیدایش - تیر 1399
900000 ریال 810000 ریال
اسکار برنی فیه، رویا خوئی (مترجم) اسکار برنی فیه
ناشر: پیدایش - آذر 1398
900000 ریال 810000 ریال
فرانسوازدو گیبر، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، حسین الوندی (ویراستار)، وانسا هیه(تصویرگر) فرانسوازدو گیبر
ناشر: محراب قلم - فروردین 1401
400000 ریال 360000 ریال
آگنس واندویل، رویا خوئی (مترجم)، آن ویلزدورف (تصویرگر) آگنس واندویل
ناشر: محراب قلم - اردیبهشت 1392
400000 ریال 360000 ریال
استیو پارکر، رویا خوئی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، ژاله راستانی (ویراستار) استیو پارکر
ناشر: محراب قلم - شهریور 1397
350000 ریال 315000 ریال
آلکسیا دلریو، سوفی دومنتون، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، کلوتید پرن (تصویرگر) آلکسیا دلریو
ناشر: محراب قلم - خرداد 1392
300000 ریال 270000 ریال
فرانسواز دوگیبرت، رویا خوئی (مترجم) فرانسواز دوگیبرت
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - مهر 1398
400000 ریال 360000 ریال
آگنس واندویل، رویا خوئی (مترجم) آگنس واندویل
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - مهر 1398
400000 ریال 360000 ریال
آگنس واندویل، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، حسین الوندی (ویراستار)، مارک بوتاوان(تصویرگر) آگنس واندویل
ناشر: محراب قلم - اسفند 1401
400000 ریال 360000 ریال
لورن رابرتسون، رویا خوئی (مترجم) لورن رابرتسون
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - خرداد 1394
350000 ریال 315000 ریال
فیلیپ استیل، رویا خوئی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، لیلا سیدقاسم (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار) فیلیپ استیل
ناشر: محراب قلم - شهریور 1397
500000 ریال 450000 ریال
آگنس واندویل، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، حسین الوندی (ویراستار)، رونان بادل (تصویرگر) آگنس واندویل
ناشر: محراب قلم - اسفند 1390
400000 ریال 360000 ریال
آلکسیا دلریو، سوفی دومنتون، رویا خوئی (مترجم) آلکسیا دلریو
ناشر: محراب قلم - اردیبهشت 1392
400000 ریال 360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 453 مورد