ترتیب بر اساس:
رولان بارت، نیلوفر معترف (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر چشمه - 4 فروردین 1400
740000 ریال 666000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
رولان بارت رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - 20 آذر 1398
795000 ریال 715500 ریال
رولان بارت، تزوتان تودوروف، هوشنگ رهنما (مترجم) رولان بارت
ناشر: هرمس - 27 بهمن 1397
720000 ریال 612000 ریال
رولان بارت رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - 13 اسفند 1397
565000 ریال 508500 ریال
رولان بارت، پیام یزدانجو (مترجم)، ریچارد هوارد (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - 5 اردیبهشت 1402
1250000 ریال 1125000 ریال
رولان بارت، پیام یزدانجو (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - 21 اردیبهشت 1399
795000 ریال 715500 ریال
رولان بارت، محمدحسین واقف (مترجم) رولان بارت
ناشر: حرفه هنرمند - 16 اردیبهشت 1400
940000 ریال 799000 ریال
رولان بارت رولان بارت
ناشر: افق - 16 تیر 1398
800000 ریال 720000 ریال
رولان بارت رولان بارت
ناشر: افق - 14 شهریور 1401
800000 ریال 680000 ریال
رولان بارت رولان بارت
ناشر: درون - 7 دی 1401
1050000 ریال 892500 ریال
رولان بارت، صادق رشیدی (مترجم) رولان بارت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 4 شهریور 1399
420000 ریال 378000 ریال
رولان بارت، پیام یزدانجو (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - 24 آذر 1399
320000 ریال
رولان بارت، ناصر فکوهی (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر نی - 19 دی 1400
680000 ریال
رولان بارت رولان بارت
ناشر: هرمس - 12 اسفند 1393
220000 ریال
رولان بارت رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - 30 شهریور 1398
450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد