محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم) بهرام قاضی جهانی (مترجم)
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - شهریور 1394
195000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
کنت لیونو، روشنک قطبی (مترجم) کنت لیونو
ناشر: قاضی جهانی، گلبان نشر - شهریور 1394
550000 ریال
کنت رایان، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم)، مهرا کتابی (ویراستار)، صونیا کاظم زاده (ویراستار) کنت رایان
ناشر: گلبان - بهمن 1390
245000 ریال
لیون اسپیراف، ملک منصور اقصی، صونیا کاظم زاده، مهرا کتابی، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم)، یوسف شیری (مترجم)، سهیلا کاظم زاده (مترجم) لیون اسپیراف
ناشر: گلبان - 1381
55000 ریال
بهرام قاضی جهانی (گردآورنده)، روشنک قطبی (گردآورنده)، داود قادری اصل (گردآورنده) بهرام قاضی جهانی (گردآورنده)
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - اسفند 1393
420000 ریال
شهرزاد انصاری (مترجم)، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم)، ملک منصور اقصی (مقدمه) شهرزاد انصاری (مترجم)
ناشر: گلبان - اسفند 1392
تامس سادلر، جان لانگمن، روشنک قطبی (مترجم)، آزاده زنوزی (مترجم)، نسیم بهرامی (مترجم)، بهرام قاضی جهانی (ویراستار) تامس سادلر
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - فروردین 1390
259000 ریال
بلوم، کانینگهم، لونو، هوث، راس، اسپونج، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم)، شهرزاد انصاری (ویراستار)، ملک منصور اقصی (زیرنظر) بلوم
ناشر: گلبان - تیر 1392
650000 ریال
کانینگهم، لونو، هوث، راس، اسپونج، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم)، شهرزاد انصاری (ویراستار)، ملک منصور اقصی (زیرنظر) کانینگهم
ناشر: گلبان - بهمن 1392
695000 ریال
آزاده زنوزی (گردآورنده)، بهرام قاضی جهانی (گردآورنده)، روشنک قطبی (گردآورنده)، ملک منصور اقصی (زیرنظر) آزاده زنوزی (گردآورنده)
ناشر: گلبان - دی 1391
150000 ریال
روشنک قطبی (مترجم)، بهرام قاضی جهانی (ویراستار) روشنک قطبی (مترجم)
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - آبان 1390
100000 ریال
بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم) بهرام قاضی جهانی (مترجم)
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - آبان 1390
25000 ریال
بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (گردآورنده) بهرام قاضی جهانی (مترجم)
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - بهمن 1390
68000 ریال
مارک فرتیس، لیون اسپیراف، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم)، شهرزاد انصاری (ویراستار)، ملک منصور اقصی (زیرنظر) مارک فرتیس
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - خرداد 1391
مارک فرتیس، لیون اسپیراف، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم)، شهرزاد انصاری (ویراستار)، ملک منصور اقصی (زیرنظر) مارک فرتیس
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - آبان 1391
نمایش 1 - 15 از 123 مورد