ترتیب بر اساس:
رضا نظرپور (مترجم)، زهراالسادات عبدالوند (ویراستار) رضا نظرپور (مترجم)
ناشر: ارمغان طوبی - آبان 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: ارمغان طوبی - دی 1398
1000000 ریال 900000 ریال
ناشر: ارمغان طوبی - دی 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
رضا نظرپور رضا نظرپور
ناشر: ارمغان طوبی - مرداد 1399
1700000 ریال 1530000 ریال
رضا نظرپور (مترجم)، حمیدرضا امانی سماک (ویراستار) رضا نظرپور (مترجم)
ناشر: ارمغان طوبی - دی 1398
1300000 ریال 1170000 ریال
رضا نظرپور (مترجم)، سیدمحمدباقر آقایی میبدی (ویراستار)، لیلاسادات عبدالوند (ویراستار) رضا نظرپور (مترجم)
ناشر: ارمغان طوبی - تیر 1397
1100000 ریال 990000 ریال
رضا نظرپور، لیلاسادات عبدالوند (ویراستار) رضا نظرپور
ناشر: ارمغان طوبی - آبان 1401
1300000 ریال
رضا نظرپور، عباس فاطمی (ویراستار) رضا نظرپور
ناشر: ارمغان طوبی - اسفند 1400
760000 ریال
رضا نظرپور رضا نظرپور
ناشر: ارمغان طوبی - دی 1398
240000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و نشر عروج - خرداد 1391
37000 ریال
رضا نظرپور، حمیدرضا امانی سماک (ویراستار)، مهدی صباغی (ویراستار) رضا نظرپور
ناشر: ارمغان طوبی - خرداد 1396
140000 ریال
ناشر: ارمغان طوبی - دی 1395
80000 ریال
عباس تبریزیان، رضا نظرپور (مترجم)، مهدی صباغی (ویراستار) عباس تبریزیان
ناشر: ارمغان طوبی - دی 1395
90000 ریال
عباس تبریزیان، رضا نظرپور (مترجم)، حمیدرضا امانی سماک (ویراستار) عباس تبریزیان
ناشر: ارمغان طوبی - دی 1395
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد