ترتیب بر اساس:
رضا قراخانلو، حمید رجبی، علی کرزی رضا قراخانلو
ناشر: حتمی - 2 بهمن 1391
790000 ریال 711000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
حسن دانشمندی، محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو حسن دانشمندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 15 اسفند 1390
65000 ریال
رضا قراخانلو (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم)، محمدهادی ماکانی (ویراستار) رضا قراخانلو (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 8 مرداد 1391
420000 ریال
حسن دانشمندی، محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو حسن دانشمندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 17 اردیبهشت 1401
860000 ریال
فیلیپ اف. گاردینر، رضا قراخانلو (مترجم) فیلیپ اف. گاردینر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
135000 ریال
حسن دانشمندی (مترجم)، رضا قراخانلو (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم) حسن دانشمندی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی 1397
420000 ریال
رضا قراخانلو، مهدیه ملانوری شمسی رضا قراخانلو
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - بهمن 1394
1390000 ریال
عبدالحسین پرنو، رضا قراخانلو، صادق امانی عبدالحسین پرنو
ناشر: آوای ظهور - 4 مرداد 1391
35000 ریال
جون راندال، دیوید جونز، آرنولددی هان، سیدجواد میرغنی (مترجم)، سجاد ارشدی (مترجم)، شیرین زیلایی بوری (مترجم)، رضا قراخانلو (ویراستار) جون راندال
ناشر: حتمی - 20 فروردین 1393
790000 ریال
عباسعلی گائینی، محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو، محمدرضا کردی، محمدکاظم واعظموسوی، مجید کاشف عباسعلی گائینی
ناشر: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 3 مرداد 1386
55000 ریال
فیلیپ اف گاردینر، رضا قراخانلو (مترجم)، احمد آزاد (مترجم) فیلیپ اف گاردینر
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 5 اسفند 1391
230000 ریال
ریچارد کریدر، اندرو فرای، مری لوئیز اوتول، معرفت سیاه کوهیان (مترجم)، سیروس چوبینه (مترجم)، احمد آزاد (مترجم)، رضا قراخانلو (زیرنظر) ریچارد کریدر
ناشر: چکامه - 8 اسفند 1384
29000 ریال
فیلیپ اف گاردینر، رضا قراخانلو (مترجم)، احمد آزاد (مترجم) فیلیپ اف گاردینر
ناشر: نور گیتی - 12 آذر 1387
45000 ریال
رضا قراخانلو (مترجم)، مزدک انوشه (ویراستار) رضا قراخانلو (مترجم)
ناشر: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 28 آبان 1387
10000 ریال
مایک گرین، باری هولیهان، رضا قراخانلو (مترجم)، احسان قراخانلو (مترجم)، مزدک انوشه (ویراستار) مایک گرین
ناشر: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 11 مرداد 1388
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد