ترتیب بر اساس:
رضا فرجی رضا فرجی
ناشر: فراگیران دانش - مهر 1395
150000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
ریچارد فیشر، ریچاردتی بیلی، رضا فرجی (مترجم)، مجتبی ظریفی (مترجم)، احمد مفاخری (مترجم)، فرزانه قنبری (مترجم)، پروانه قنبری (ویراستار) ریچارد فیشر
ناشر: الطیار - تیر 1393
100000 ریال
بونی کنی، کیندی گری گوری، مجتبی ظریفی (مترجم)، احمد مفاخری (مترجم)، رضا فرجی (مترجم)، یوسف اقدمی (مترجم) بونی کنی
ناشر: الطیار - تیر 1393
110000 ریال
رضا فرجی رضا فرجی
ناشر: یار دانش - مرداد 1397
150000 ریال
رضا فرجی، علی دهقانی فیروزآبادی رضا فرجی
ناشر: سیدعلی زاده - بهمن 1396
85000 ریال
محمود صبوری، رضا فرجی (ویراستار)، محسن معظمی گودرزی (مصحح) محمود صبوری
ناشر: صبوری، محمود - اردیبهشت 1390
100000 ریال
ناشر: سامرند - تیر 1389
10000 ریال
رضا فرجی رضا فرجی
ناشر: سامرند - تیر 1390
30000 ریال
بیلی گودمن، رضا فرجی (مترجم) بیلی گودمن
ناشر: موسسه آموزشی فرهنگی شهد - مرداد 1386
بیلی گودمن، رضا فرجی (مترجم) بیلی گودمن
ناشر: موسسه آموزشی فرهنگی شهد - مرداد 1386
بیلی گودمن، رضا فرجی (مترجم) بیلی گودمن
ناشر: موسسه آموزشی فرهنگی شهد - مرداد 1386
بیلی گودمن، رضا فرجی (مترجم) بیلی گودمن
ناشر: موسسه آموزشی فرهنگی شهد - مرداد 1386
رضا فرجی، غلامرضا شاه حسینی، فاطمه امیری رضا فرجی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - آذر 1401
850000 ریال
سو استولتون، کنت اچ. ردفورد، نایجل دادلی، ویلیام ام. آدامز، رضا فرجی (مترجم)، فرشته باقری (مترجم) سو استولتون
ناشر: ایران شناسی - آبان 1402
برنت ا. میچل، رضا فرجی (مترجم)، فرشته باقری (مترجم) برنت ا. میچل
ناشر: ایران شناسی - آبان 1402
نمایش 1 - 15 از 15 مورد