ترتیب بر اساس:
گری گراث مارنات، ای. جردن رایت، رضا عبدی (مترجم)، غلامرضا چلبیانلو (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: ابن سینا - 15 اردیبهشت 1398
500000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
رضا عبدی رضا عبدی
ناشر: علم - دی 1394
75000 ریال
دیویداچ. بارلو، اشتفان گ. هوفمان، وینسنت مارک دیوراند، رضا عبدی (مترجم)، غلامرضا چلبیانلو (مترجم)، افسانه جوربنیان (مترجم) دیویداچ. بارلو
ناشر: ابن سینا - 21 دی 1398
1800000 ریال
ساناز لطفیان، رضا عبدی (ویراستار) ساناز لطفیان
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - مرداد 1394
250000 ریال
رضا عبدی، جلیل عبدی رضا عبدی
ناشر: محقق اردبیلی - 1 اردیبهشت 1394
90000 ریال
رضا عبدی، جلیل عبدی رضا عبدی
ناشر: محقق اردبیلی - مهر 1394
90000 ریال
رضا عبدی (محقق) رضا عبدی (محقق)
ناشر: سیفا - 18 مهر 1391
55000 ریال
ایل سونگ نا، رضا عبدی (مترجم) ایل سونگ نا
ناشر: آبشار - 8 آذر 1399
440000 ریال
لیا لیتوسلیتی، رضا عبدی (مترجم) لیا لیتوسلیتی
ناشر: علوی - 18 آذر 1398
600000 ریال
رضا عبدی، غلامرضا چلبیانلو رضا عبدی
ناشر: آریادانش - 30 دی 1398
220000 ریال
ناشر: آبشار - 8 آذر 1399
350000 ریال
ناشر: آبشار - 8 آذر 1399
350000 ریال
ناشر: آبشار - 8 آذر 1399
350000 ریال
ناشر: آبشار - 8 آذر 1399
350000 ریال
گلناز جباری (مترجم)، رضا عبدی (مترجم)، غلامرضا چلبیانلو (مترجم) گلناز جباری (مترجم)
ناشر: ابن سینا - 25 اسفند 1398
1500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد