نمایش 1 - 9 از 9 مورد   |  
ترتیب بر اساس:
گسترده و یا محدود کردن نتایج

کتاب    رضا آتش فراز

1.
استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه 21500:2012 ISO
استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه 21500:2012 ISO
پدیدآورنده: علی کیوانلو (مترجم)، رضا آتش فراز (مترجم)، حمید رضا مفتخری (مترجم)
ناشر: آدینه - 1396
قیمت پشت جلد:  100000 ریال
2.
راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) (نگاهی جامع بر مفاهیم، مدل ها و کارکردها)
راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) (نگاهی جامع بر مفاهیم، مدل ها و کارکردها)
پدیدآورنده: رضا آتش فراز، علی کیوانلو، مرتضی باقرپور
ناشر: ناقوس - 1393
قیمت پشت جلد:  175000 ریال
3.
راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی براساس استانداردهای 21500 ISO و PMBOK
راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی براساس استانداردهای 21500 ISO و PMBOK
پدیدآورنده: رضا آتش فراز، محمدهادی صیرفی
ناشر: آدینه - 1395
قیمت پشت جلد:  250000 ریال
4.
مدیریت ریسک پروژه های ساخت
مدیریت ریسک پروژه های ساخت
پدیدآورنده: علی کیوانلوشهرستانکی، رضا آتش فراز
ناشر: ناقوس - 1393
قیمت پشت جلد:  95000 ریال
5.
راهنمای کاربردی جایزه ملی پروژه برتر ایران براساس مدل تعالی پروژه (PEM)
راهنمای کاربردی جایزه ملی پروژه برتر ایران براساس مدل تعالی پروژه (PEM)
پدیدآورنده: رضا آتش فراز (مترجم)، اقبال شاکری (مترجم)، مجتبی حسینعلی پور (مقدمه)
ناشر: آدینه - 1393
قیمت پشت جلد:  100000 ریال
قیمت:  92000 ریال
6.
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه = PMBOK: 2013
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه = PMBOK: 2013
پدیدآورنده: علی کیوانلو (مترجم)، رضا آتش فراز (مترجم)
ناشر: ناقوس - 1394
قیمت پشت جلد:  300000 ریال
7.
راهنمای طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه های EPC براساس استاندارد PMBOK
راهنمای طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه های EPC براساس استاندارد PMBOK
پدیدآورنده: مسعود کفایتمند، رضا آتش فراز، علی الیاسی
ناشر: دبیر - 1390
قیمت پشت جلد:  80000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
8.
فرم های مدیریت پروژه: کتاب همراه راهنمای PMBOK: 2013
فرم های مدیریت پروژه: کتاب همراه راهنمای PMBOK: 2013
پدیدآورنده: علی کیوانلوشهرستانکی (مترجم)، رضا آتش فراز (مترجم)
ناشر: ناقوس - 1394
قیمت پشت جلد:  160000 ریال
قیمت:  149000 ریال
9.
راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی بر اساس استانداردهای ISO 21500 و PMBOK
راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی بر اساس استانداردهای ISO 21500 و PMBOK
پدیدآورنده: محمد هادی صیرفی، محمدرضا البرزی، محمد فرهمند آزاد، رضا آتش فراز
ناشر: آدینه - 1395
قیمت پشت جلد:  250000 ریال
قیمت:  232500 ریال
 
 
     
بسط دادن نتایج
حذف پدیدآورنده: رضا آتش فراز
حذف جستجوی پیشرفته
محدود کردن نتایج
علوم اجتماعی (1)
علوم کاربردی (1)
کتب اصلی درسی و کمک درسی (3)
 
سفارش من کجاست؟
تنظیمات حساب شما
راهنما
جستجو   
- تمامی حقوق محفوظ است.