ترتیب بر اساس:
رسول عظیمی (مترجم)، لیلا پورنعمتی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 30 مرداد 1390
35000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 4 بهمن 1393
35000 ریال
وین دبلیو دایر، رسول عظیمی (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) وین دبلیو دایر
ناشر: اردیبهشت - 16 خرداد 1390
160000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین، غیوری - 18 دی 1390
20000 ریال
حسین قویسی، رسول عظیمی، امیر سهیل معیر حسین قویسی
ناشر: گوتنبرگ - 1389
62000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 26 آذر 1391
20000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 19 بهمن 1392
50000 ریال
هیات علمی سازمان بهداشت آمریکا، رسول عظیمی (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) هیات علمی سازمان بهداشت آمریکا
ناشر: غیوری - 5 تیر 1387
30000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 2 مرداد 1391
20000 ریال
روندا برن، آزیتا عظیمی (مترجم)، محمدرضا طبیب زاده (ویراستار)، رسول عظیمی (ویراستار) روندا برن
ناشر: عطایی - 18 بهمن 1390
800000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 4 بهمن 1393
45000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 13 مهر 1387
30000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، لیلا پورنعمتی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 2 مرداد 1391
20000 ریال
رسول عظیمی (شاعر) رسول عظیمی (شاعر)
ناشر: نشر شانی - مهر 1397
73000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 1393
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد