محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، آیدین تبریزی (مترجم)، حسین علیخواه (مترجم)، بهرام قاضی جهانی (ویراستار) راسل لافایت سسیل
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - 19 مهر 1385
42000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
راسل لافایت سسیل، تنسلی راندولف هریسون، جی.لاری جیمسن، محمد بیگلری (مترجم)، ساناز سلیمانی (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: رهپویان شریف - 8 دی 1399
2430000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علیرضا رجایی (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - 1 شهریور 1384
29000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، سیدموید علویان (زیرنظر) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - 13 تیر 1384
29000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - 3 خرداد 1384
29000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - 27 اردیبهشت 1384
29000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - 1 شهریور 1384
43000 ریال
راسل لافایت سسیل، رامین اعتصامی (مترجم)، حسین خدمت (مترجم)، رامین قدیمی (مقدمه) راسل لافایت سسیل
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 21 دی 1389
34500 ریال
جی.لاری جیمسن، تنسلی راندولف هریسون، راسل لافایت سسیل جی.لاری جیمسن
ناشر: فرهنگ فردا - 7 تیر 1399
1600000 ریال
راسل لافایت سسیل، تنسلی راندولف هریسون، یوجین براون والد، محسن ارجمند (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: ارجمند - 1382
جی.لاری جیمسن، تنسلی راندولف هریسون، راسل لافایت سسیل جی.لاری جیمسن
ناشر: فرهنگ فردا - 27 مهر 1399
1500000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرئولی، محسن ارجمند (مترجم)، علی خلوت (مترجم)، امید گوران اوریمی (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: ارجمند - 15 اسفند 1386
49000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرئولی، محسن ارجمند (مترجم)، منوچهر قارونی (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: ارجمند - 14 مرداد 1388
120000 ریال
راسل لافایت سسیل، محمدمهدی امام (مترجم)، ایرج احمدی عراقی (مترجم)، بهزاد بنی اقبال (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: طبیب - 1382
59500 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، آرش رشیدی، امجد برزنجه (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: تیمورزاده - 1381
24500 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد