محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
راسل ای. بارکلی، کریستین ام. بنتون راسل ای. بارکلی
ناشر: ابن سینا - 1 فروردین 1401
700000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
ناشر: ادیبان روز - 6 تیر 1397
1500000 ریال 1275000 ریال
راسل ای. بارکلی، آرتور رابین راسل ای. بارکلی
ناشر: کتاب ارجمند - بهمن 1397
600000 ریال
راسل ای. بارکلی، فروزنده داورپناه (مترجم) راسل ای. بارکلی
ناشر: رشد - 23 اردیبهشت 1398
850000 ریال
راسل ای. بارکلی، کریستین ام. بنتون راسل ای. بارکلی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - آذر 1395
270000 ریال
ناشر: شهید حسین فهمیده - مرداد 1395
180000 ریال
آرتور رابین، جینا پرا، نادر آزادصفت (مترجم)، راسل ای. بارکلی(مقدمه) آرتور رابین
ناشر: آوای نور - 27 فروردین 1398
470000 ریال
راسل ای. بارکلی، کوین ر. مورفی راسل ای. بارکلی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - شهریور 1397
385000 ریال
راسل ای. بارکلی، منصوره بهرامی پور (مترجم) راسل ای. بارکلی
ناشر: نوشته - مرداد 1397
450000 ریال
ناشر: کاوشیار - اردیبهشت 1395
200000 ریال
ناشر: آوای نور - خرداد 1397
130000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد