ترتیب بر اساس:
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، کیومرث پارسای (مترجم) راجر فیشر
ناشر: تمدن علمی - مرداد 1402
2450000 ریال 2205000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، نسرین امامی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
ویلیام اوری، راجر فیشر، عزیز قنواتی (مترجم) ویلیام اوری
ناشر: مات - خرداد 1400
1700000 ریال 1530000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، بروس پاتن، مهرداد فروزنده (مترجم)، سیما بیان فر (ویراستار) راجر فیشر
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1401
1400000 ریال 1260000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، مهدی قراچه داغی (مترجم)، شهلا ارژنگ (ویراستار) راجر فیشر
ناشر: شباهنگ - اردیبهشت 1402
950000 ریال 855000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، مهدی قراچه داغی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: اسرار دانش، شباهنگ - آبان 1391
950000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، مهرداد فروزنده (مترجم) راجر فیشر
ناشر: نشر آموخته - 1399
400000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1400
2500000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، بروس پاتن، محمدامین کریمی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند - آبان 1401
2200000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد