ترتیب بر اساس:
جرل واکر، رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، محمد عابدینی (مترجم)، محمدرضا جلیلیان نصرتی (مترجم)، ناصر مقبلی (ویراستار) جرل واکر
ناشر: صفار - 1401
3700000 ریال 3330000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی رابرت رزنیک
ناشر: صفار - آبان 1397
2900000 ریال 2610000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، محمد موسوی بایگی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - فروردین 1389
1500000 ریال 1350000 ریال
دیوید هالیدی، رابرت رزنیک دیوید هالیدی
ناشر: خراسان - مرداد 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، عبدالحسین بصیره، کنت کرین رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - تیر 1388
1500000 ریال 1350000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، محمد موسوی بایگی (مترجم)، محمود رضایی رکن آبادی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - مهر 1384
1500000 ریال 1350000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، عبدالحسین بصیره (مترجم)، ابراهیم کریمی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - 1387
1500000 ریال 1350000 ریال
کنت کرین، دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، فاطمه خبوشانی (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم)، حمیدرضا رضایی نیا (مترجم) کنت کرین
ناشر: انتشارات خراسان - مرداد 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
جرل واکر، دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، محمدابراهیم ابوکاظمی (مترجم)، محمدرضا کلاه چی (مترجم)، جلال الدین پاشایی راد (مترجم) جرل واکر
ناشر: نوپردازان - 1402
4700000 ریال 4230000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی رابرت رزنیک
ناشر: صفار - تیر 1399
1700000 ریال
رابرت رزنیک، جرل واکر، دیوید هالیدی، محمود بهار (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: مبتکران، پیشروان - مهر 1393
1620000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی رابرت رزنیک
ناشر: مبتکران، پیشروان - آبان 1394
420000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، جلال الدین پاشایی راد (مترجم)، هوشنگ سپهری (ویراستار) رابرت رزنیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - اسفند 1391
250000 ریال
دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، جرل واکر، محمود بهار (مترجم) دیوید هالیدی
ناشر: مبتکران، پیشروان - 1398
580000 ریال
رابرت رزنیک، جرل واکر، دیوید هالیدی، محمدرضا جلیلیان نصرتی (مترجم)، محمد عابدینی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: صفار - بهمن 1399
1700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 102 مورد