ترتیب بر اساس:
پل جی. مایر، دیک رو، کنت اچ. بلانچارد، مامک بهادرزاده (مترجم) پل جی. مایر
ناشر: آوین - آذر 1401
460000 ریال 414000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
دیک رو، کن بلانچارد، پائول جی. میر، فاطمه فریدنیا (مترجم)، زهرا فارسی (ویراستار) دیک رو
ناشر: سایه گستر، مهرگان دانش - شهریور 1388
12000 ریال
کن بلانچارد، پل مایر، دیک رو، محمدحسن یاری (مترجم) کن بلانچارد
ناشر: تغییر نگرش - اسفند 1397
800000 ریال
دیک رو، کنت اچ. بلانچارد، پل جی. مایر دیک رو
ناشر: فرهوش - اردیبهشت 1399
180000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد