ترتیب بر اساس:
ناشر: کمال تربیت - 17 دی 1400
980000 ریال 833000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 112000 ریال
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد دیوید گلدارد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مهر 1398
240000 ریال
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد دیوید گلدارد
ناشر: کتاب ارجمند - 2 دی 1399
650000 ریال
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد، مینو پرنیانی (مترجم) دیوید گلدارد
ناشر: رشد - 26 شهریور 1397
800000 ریال
کاترین گلدارد، دیوید گلدارد، آذر متین (مترجم)، منا خاطری (مترجم)، مجید یوسفی لویه (مترجم) کاترین گلدارد
ناشر: وانیا - 2 دی 1398
950000 ریال
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد دیوید گلدارد
ناشر: فرا انگیزش - خرداد 1394
350000 ریال
کاترین گلدارد، دیوید گلدارد، جواد محمودی قرائی (مترجم)، نرگس علیرضایی (مترجم)، زهرا یوحنائی (مترجم) کاترین گلدارد
ناشر: قطره - 14 آبان 1391
70000 ریال
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد، مجید یوسفی لویه (مترجم)، منا خاطری (مترجم)، آذر متین (مترجم) دیوید گلدارد
ناشر: زرباف اصل - 12 خرداد 1387
49000 ریال
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد، حامد برآبادی (مترجم) دیوید گلدارد
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان - 22 دی 1388
48000 ریال
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد، علیرضا کاکاوند (مترجم)، محمدحسین خانی (مترجم) دیوید گلدارد
ناشر: سرافراز - 4 تیر 1391
99000 ریال
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد، ربکایین فو، فروغ حسن شعبانی (مترجم) دیوید گلدارد
ناشر: سائسی - 18 آذر 1399
500000 ریال
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد، نسترن ادیب (مترجم)، گلی نژادی (مترجم) دیوید گلدارد
ناشر: نشر ثالث - 1382
24000 ریال
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد، زهرا ارجمندی (مترجم) دیوید گلدارد
ناشر: اندیشه آور - 7 شهریور 1389
59000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد