محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
دیوید گرینبرگ، راجر پی سیمون دیوید گرینبرگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - تیر 1395
1200000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
دیوید گرینبرگ، راجر سایمن، مایکل امینف، سعید شاه بیگی (مترجم)، پروا نمیرانیان (مترجم) دیوید گرینبرگ
ناشر: کتاب ارجمند - 1397
1200000 ریال
راجر سایمون، دیوید گرینبرگ، مایکل جفری امینوف، علی مختاری امیرمجدی (مترجم)، مازیار سیدیان (مترجم)، سلمان اتوکش (مترجم)، محمدحسین حریرچیان (مقدمه) راجر سایمون
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 5 آبان 1389
122000 ریال
راجر سایمون، دیوید گرینبرگ، مایکل جفری امینوف، سیدمصطفی امامی میبدی (مترجم)، سیده امینه حجتی (مترجم) راجر سایمون
ناشر: آثار سبحان - 15 شهریور 1390
74000 ریال
راجر سایمون، دیوید گرینبرگ، نیلوفر نیلچی، مایکل جفری امینف، شهریار یحیوی (مترجم)، مهدی ایزدی (مترجم)، خشایار نیلچی (مترجم) راجر سایمون
ناشر: پروانه دانش - 1381
19000 ریال
راجر سایمون، دیوید گرینبرگ، مایکل جفری امینف، منصور میرزایی قمی (مترجم)، مجید غفارپور (مترجم) راجر سایمون
ناشر: سماط - 1381
37500 ریال
راجر سایمون، دیوید گرینبرگ، مایکل جفری امینوف، منصور میرزایی قمی (مترجم)، فرشید علیزاده (مترجم)، جمشید لطفی (مترجم)، آزیتا صدرایی (مترجم) راجر سایمون
ناشر: کتاب میر - 1382
49500 ریال
راجر سایمون، دیوید گرینبرگ، مایکل جفری امینوف، شهروز فرهنگ بیگوند راجر سایمون
ناشر: نسل فردا - 1382
52000 ریال
راجر سایمون، دیوید گرینبرگ، مایکل جفری امینوف، داوود رمزی (مترجم)، بهداد نوابی (مترجم) راجر سایمون
ناشر: نور دانش - 1382
49800 ریال
خسرو خسروی، راجر سایمون، دیوید گرینبرگ، مایکل جفری امینوف، مازیار سیدیان (مترجم) خسرو خسروی
ناشر: طبیب - 1382
59500 ریال
راجر سایمون، دیوید گرینبرگ، مایکل جفری امینوف، رضا محمودرباطی (مترجم)، امین محمودرباطی (مترجم) راجر سایمون
ناشر: الباب - 1382
54500 ریال
راجر سایمون، دیوید گرینبرگ، مایکل جفری امینوف، مرجان اکبری کامرانی (مترجم)، سیدعلیرضا تولیت (مترجم)، محمدهادی قریب (مترجم)، نسرین رحیمیان (ویراستار)، مجید غفارپور (مقدمه) راجر سایمون
ناشر: اندیشه رفیع - 27 تیر 1389
108000 ریال
دیوید گرینبرگ، راجر پی سیمون، میشل جی. امینف، سیدصادق کلانتری (مترجم) دیوید گرینبرگ
ناشر: تیمورزاده - 6 آبان 1393
295000 ریال
دیوید گرینبرگ، مایکل جفری امینوف دیوید گرینبرگ
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1397
770000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد