ترتیب بر اساس:
جرل واکر، رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، محمد عابدینی (مترجم)، محمدرضا جلیلیان نصرتی (مترجم)، ناصر مقبلی (ویراستار) جرل واکر
ناشر: صفار - 1401
3700000 ریال 3330000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
جرل واکر، دیوید هالیدی جرل واکر
ناشر: نوپردازان - اسفند 1395
3900000 ریال 3510000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی رابرت رزنیک
ناشر: صفار - آبان 1397
2900000 ریال 2610000 ریال
رابرت رسنیک، دیوید هالیدی رابرت رسنیک
ناشر: نیاز دانش - مهر 1398
5500000 ریال 4950000 ریال
دیوید هالیدی، جیرل واکر دیوید هالیدی
ناشر: نوپردازان - خرداد 1394
3900000 ریال 3510000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، محمد موسوی بایگی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - فروردین 1389
1500000 ریال 1350000 ریال
دیوید هالیدی، رابرت رزنیک دیوید هالیدی
ناشر: خراسان - مرداد 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، عبدالحسین بصیره، کنت کرین رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - تیر 1388
1500000 ریال 1350000 ریال
دیوید هالیدی، رابرت رسنیک، جیرل واکر، محمدرضا حاتمی (مترجم)، هادی رستگارمقدم رضاییون (مترجم) دیوید هالیدی
ناشر: دانش نگار - آذر 1401
3500000 ریال 3150000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، محمد موسوی بایگی (مترجم)، محمود رضایی رکن آبادی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - مهر 1384
1500000 ریال 1350000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، عبدالحسین بصیره (مترجم)، ابراهیم کریمی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - 1387
1500000 ریال 1350000 ریال
کنت کرین، دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، فاطمه خبوشانی (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم)، حمیدرضا رضایی نیا (مترجم) کنت کرین
ناشر: انتشارات خراسان - مرداد 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
دیوید هالیدی، جیرل واکر، رابرت رسنیک، محمدرضا جلیلیان نصرتی (مترجم)، محمد عابدینی (مترجم)، مجتبی پرهیزکار (مترجم)، روح اله خلیلی بروجنی (مترجم)، ناصر مقبلی (ویراستار) دیوید هالیدی
ناشر: صفار - اسفند 1401
3700000 ریال 3330000 ریال
دیوید هالیدی، رابرت رسنیک، جرل واکر، محمدابراهیم ابوکاظمی (مترجم)، محمدرضا کلاه چی (مترجم)، جلال الدین پاشایی راد (مترجم) دیوید هالیدی
ناشر: نوپردازان - بهمن 1400
4500000 ریال 4050000 ریال
جرل واکر، دیوید هالیدی، رابرت رسنیک، روح الله خلیلی (مترجم)، محمدرضا جلیلیان نصرتی (مترجم)، محمد عابدینی (مترجم)، مجتبی پرهیزکار (مترجم) جرل واکر
ناشر: صفار - اردیبهشت 1398
3200000 ریال 2560000 ریال
نمایش 1 - 15 از 128 مورد