ترتیب بر اساس:
هنری کیسینجر، فرید زکریا، دیوید لی، نیل فرگوسن، مسعود یوسف حصیرچین (مترجم)، محمدرضا مردانیان (ویراستار) هنری کیسینجر
ناشر: علم - بهمن 1400
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1600000 ریال
دیوید لی دیوید لی
ناشر: آگاه - مهر 1397
800000 ریال
ناشر: گویش - بهمن 1385
15000 ریال
بروس تالوه، دیوید لی، طیبه بهمنی (مترجم)، حامد یگانه دوست (مترجم)، نگار شاه کرمی (مترجم)، محمدمهدی لشکری زاده (مترجم) بروس تالوه
ناشر: کارمان - آبان 1402
1890000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد