ترتیب بر اساس:
جوزف لوسکالزو، فاوچی، دنیس کاسپر، هاوزر، لانگو، جیمیسن، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، غلامرضا درخشان دیلمی (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 26 مرداد 1401
2200000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
دنیس کاسپر، آنتونی فوسی دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - مهر 1395
460000 ریال
دن لونگو، آنتونی فوسی، دنیس کاسپر، آسیه شکیب (مترجم)، عسکر قربانی (زیرنظر) دن لونگو
ناشر: اندیشه رفیع - 25 دی 1392
110000 ریال
دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فاوسی، آسیه شکیب (مترجم)، مهرنوش اعتمادی (ویراستار)، سحر طباطباوکیلی (ویراستار)، ناصر ابراهیمی دریانی (زیرنظر) دن لونگو
ناشر: اندیشه رفیع - 25 بهمن 1391
228000 ریال
دنیس کاسپر، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، لوسکالزو، محسن ارجمند (مترجم)، غلامرضا درخشان دیلمی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند - 10 دی 1387
200000 ریال
دنیس کاسپر، براون والد، هوسر، لانگو، جمسون، لوسکالزو، آنتونی فوسی، محسن ارجمند (مترجم)، امید گوران اوریمی (مترجم)، رامین قدیمی راد (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند - 14 مرداد 1388
200000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، سیدمهدی منتظری (مترجم)، اعظم عرفانی فر (ویراستار)، علی خلوت (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 20 خرداد 1391
800000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، سحر ریسمان تاب (مترجم)، مهدی عظیمی (مترجم)، هاله افشار (ویراستار)، اعظم عرفانی فر (ویراستار) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 20 خرداد 1391
230000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، سحر ریسمان تاب (مترجم)، مهدی عظیمی (مترجم)، هاله افشار (ویراستار)، اعظم عرفانی فر (ویراستار) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 1 تیر 1392
230000 ریال
دنیس کاسپر، تنسلی راندولف هریسون، آنتونی فوسی، محسن ارجمند (مترجم)، خسرو سبحانیان (مترجم)، سیدمحمود اسحق حسینی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند - 27 بهمن 1387
79000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، آنتونی فوسی، دنیس کاسپر، زهرا محمدی (مترجم)، بهنوش پیروز (مترجم)، پریشاد قوام (ویراستار)، محمود اسحق حسینی (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 9 اردیبهشت 1391
260000 ریال
دنیس کاسپر، استفان هوسر، لاری جیمسون، سالومه سادات صالحی (مترجم)، غلامرضا درخشان دیلمی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - مرداد 1395
800000 ریال
دنیس کاسپر، استفان هوسر، آنتونی فوسی، محمدحسین عصاره (مترجم)، بابک بهار (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - فروردین 1395
850000 ریال
دنیس کاسپر، دن لونگو، استفان هوسر، سید مهدی منتظری (مترجم)، علی خلوت (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - شهریور 1395
290000 ریال
آنتونی فوسی، دن لوئیس لانگو، دنیس کاسپر، مسعود خدایی (مترجم)، پریناز طیبی خامنه (مترجم)، منوچهر قارونی (زیرنظر) آنتونی فوسی
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - شهریور 1395
1600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 87 مورد