ترتیب بر اساس:
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشا شریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - فروردین 1402
3900000 ریال 3510000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1600000 ریال
دنیس هویت، دانکن کرامر، علی دلاور (مترجم)، رقیه اسدی (مترجم) دنیس هویت
ناشر: روان - 1402
4000000 ریال 3600000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، قدسی احقر (مترجم)، فریده دوکانه ای فرد (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - اسفند 1389
6500000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - خرداد 1388
285000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد