ترتیب بر اساس:
سیدمنصور سیدسجادی، دل آرا مردوخی (ویراستار)، حسن باستانی راد (ویراستار) سیدمنصور سیدسجادی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 2 مهر 1399
450000 ریال
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 18 مهر 1400
400000 ریال 360000 ریال
شهرام جلیلیان، حسن باستانی راد (ویراستار)، دل آرا مردوخی (ویراستار) شهرام جلیلیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 23 آبان 1391
450000 ریال
سام خسروی فرد، حسن باستانی راد (ویراستار)، دل آرا مردوخی (ویراستار) سام خسروی فرد
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 13 مهر 1389
50000 ریال
مریم دارا، حسن باستانی راد (ویراستار)، دل آرا مردوخی (ویراستار) مریم دارا
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 25 اردیبهشت 1391
450000 ریال
سهیلا صارمی، حسن باستانی راد (ویراستار)، دل آرا مردوخی (ویراستار) سهیلا صارمی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 30 فروردین 1391
450000 ریال
محمدرضا ناجی، دل آرا مردوخی (ویراستار) محمدرضا ناجی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 6 تیر 1388
22000 ریال
ناصر پازوکی، دل آرا مردوخی (ویراستار)، اسکندر مختاری (زیرنظر) ناصر پازوکی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 24 فروردین 1389
20000 ریال
ناصر پازوکی، دل آرا مردوخی (ویراستار)، اسکندر مختاری (زیرنظر) ناصر پازوکی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 24 فروردین 1389
20000 ریال
اسکندر مختاری، سمیرا بهروز، دل آرا مردوخی (ویراستار) اسکندر مختاری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 24 فروردین 1389
20000 ریال
فیروزه سالاری، هانیه ابراهیم بانکی، دل آرا مردوخی (ویراستار)، اسکندر مختاری (زیرنظر) فیروزه سالاری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 24 فروردین 1389
20000 ریال
کتایون کرمپور، دل آرا مردوخی (ویراستار)، اسکندر مختاری (زیرنظر) کتایون کرمپور
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 24 فروردین 1389
20000 ریال
اسکندر مختاری، احد ولی زاده، دل آرا مردوخی (ویراستار) اسکندر مختاری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 24 فروردین 1389
20000 ریال
اسکندر مختاری، سمیرا بهروز، دل آرا مردوخی (ویراستار) اسکندر مختاری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 24 فروردین 1389
20000 ریال
اسکندر مختاری، دل آرا مردوخی (ویراستار) اسکندر مختاری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 24 فروردین 1389
20000 ریال
حسین ایاضی، دل آرا مردوخی (ویراستار)، مهدی دادخواه تهرانی (ویراستار) حسین ایاضی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 29 خرداد 1389
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد