محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
داود اسماعیلی، اسما خیراللهی، سلماز صادقی داود اسماعیلی
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - اسفند 1391
250000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
داود اسماعیلی (مترجم)، بهاره حاجی خانی (مترجم)، داود افشار (مترجم)، مونا مرزبان (مترجم) داود اسماعیلی (مترجم)
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - دی 1392
510000 ریال
ناشر: علوم و فنون معین - اردیبهشت 1393
150000 ریال
حبیب ضیغمی (مترجم)، داود اسماعیلی (مترجم)، بهاره حاجی خانی (مترجم)، فخری حقی (ویراستار)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) حبیب ضیغمی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1387
99000 ریال
داود اسماعیلی، مریم مسکینی داود اسماعیلی
ناشر: علوم و فنون معین - تیر 1398
950000 ریال
اکبر اکبری، داود اسماعیلی، مریم آذریان، حمید نقوی، شبنم صقلاء، شهراد صقلاء اکبر اکبری
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - مرداد 1398
450000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - اسفند 1391
290000 ریال
مهرداد ونکی، داود اسماعیلی، سعید بشارتی مهرداد ونکی
ناشر: جعفری - آذر 1399
695000 ریال
ناشر: به اندیشان - فروردین 1388
100000 ریال
مرتضی محمدی، داود اسماعیلی، ابراهیم اسدی امیدیان، زهره سخا، بهروز آغاز، مرتضی معصومی مرتضی محمدی
ناشر: آب خست - تیر 1398
لوئیس سادن، سعید چراغی (مترجم)، مهر آذین (ویراستار)، داود اسماعیلی(زیرنظر) لوئیس سادن
ناشر: مهرآذین - خرداد 1402
700000 ریال
جواد علی، داود اسماعیلی (مترجم)، زهرا کلباسی (مترجم) جواد علی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - اسفند 1400
400000 ریال
داود اسماعیلی، مریم مسکینی (ویراستار)، زینب یوسفی (ویراستار) داود اسماعیلی
ناشر: شرکت علوم و فنون معین - تیر 1401
950000 ریال
داود اسماعیلی، مریم مسکینی (ویراستار)، زینب یوسفی (ویراستار) داود اسماعیلی
ناشر: شرکت علوم و فنون معین - تیر 1401
950000 ریال
جورج فردریک بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، داود اسماعیلی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، فخری حقی (ویراستار)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) جورج فردریک بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - آذر 1388
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 25 مورد