ترتیب بر اساس:
جان گریبین، مری گریبین، رحیم قاسمیان (مترجم)، داریوش دل آرا (ویراستار) جان گریبین
ناشر: نغمه نواندیش - 21 خرداد 1390
480000 ریال 408000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
گروه مولفین انتشارات دورلینگ کیندرزلی، داریوش دل آرا (مترجم) گروه مولفین انتشارات دورلینگ کیندرزلی
ناشر: سایان - 20 شهریور 1400
25000000 ریال 21250000 ریال
وینسنت موسکو، رحیم قاسمیان (مترجم)، داریوش دل آرا (ویراستار) وینسنت موسکو
ناشر: ساقی - 22 مهر 1391
290000 ریال
بن باگدیکیان، علیرضا عبادتی (مترجم)، داریوش دل آرا (ویراستار) بن باگدیکیان
ناشر: ساقی - 26 فروردین 1393
80000 ریال
ویلیام شاوکراس، امیرحسین بابالار (مترجم)، داریوش دل آرا (ویراستار) ویلیام شاوکراس
ناشر: ساقی - 4 آبان 1390
250000 ریال
تونی هارکوپ، داود حیدری (مترجم)، داریوش دل آرا (ویراستار) تونی هارکوپ
ناشر: سروش - 15 مرداد 1393
140000 ریال
جین چپمن، داریوش دل آرا (مترجم)، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) جین چپمن
ناشر: ساقی - 26 بهمن 1392
230000 ریال
گروه مولفین انتشارات دورلینگ کیندرزلی، داریوش دل آرا (مترجم) گروه مولفین انتشارات دورلینگ کیندرزلی
ناشر: سایان - 13 مرداد 1399
3900000 ریال
ویلیام جی کرمپتن، داریوش دل آرا (مترجم) ویلیام جی کرمپتن
ناشر: نغمه نواندیش - 12 مهر 1388
60000 ریال
ناشر: سایان - اردیبهشت 1395
3300000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد