ترتیب بر اساس:
سیدنی آلن شولتس، دوان شولتس، حسن پاشاشریفی (مترجم)، علی اکبر سیف (مترجم)، خدیجه علی آبادی (مترجم) سیدنی آلن شولتس
ناشر: دوران - 4 آذر 1401
1750000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
نیکلا بریس، ریچارد کمپ، رزمری سنلگار، خدیجه علی آبادی (مترجم)، سیدعلی صمدی (مترجم) نیکلا بریس
ناشر: دوران - 14 آبان 1399
1300000 ریال
بنجامین سمیوئل بلوم، ماکس دی. انگهارت، علی اکبر سیف (مترجم)، خدیجه علی آبادی (مترجم) بنجامین سمیوئل بلوم
ناشر: دیدار - 16 بهمن 1392
110000 ریال
تیموئی گرین، ابی براون، خدیجه علی آبادی (مترجم)، بهنام رسولی (مترجم) تیموئی گرین
ناشر: دوران - 10 مهر 1398
550000 ریال
خدیجه علی آبادی(گردآورنده) خدیجه علی آبادی(گردآورنده)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 مهر 1399
250000 ریال
خدیجه علی آبادی، داریوش نوروزی (ویراستار) خدیجه علی آبادی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 26 مهر 1390
125000 ریال
نیکلا ویتون، خدیجه علی آبادی (مترجم) نیکلا ویتون
ناشر: آوای نور - 1 خرداد 1398
850000 ریال
نیکلا بریس، ریچارد کمپ، رزمری سنلگار، خدیجه علی آبادی (مترجم)، علی صمدی (مترجم) نیکلا بریس
ناشر: دوران - 1383
105000 ریال
نیکلا بریس، ریچارد کمپ، رزمری سنلگار، خدیجه علی آبادی (مترجم)، سیدعلی صمدی (مترجم) نیکلا بریس
ناشر: دوران - 17 خرداد 1384
105000 ریال
خدیجه علی آبادی، سکینه طالبی خدیجه علی آبادی
ناشر: بازرگانی - 11 اسفند 1398
360000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد