ترتیب بر اساس:
نورمن سی هیل، بنفشه جاهد (مترجم)، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار)، زهرا صفاری (ویراستار) نورمن سی هیل
ناشر: نسل نو اندیش - 21 اسفند 1387
499000 ریال 399200 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
باری وود، سیروس گنجوی (مترجم)، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) باری وود
ناشر: عطایی - 12 اسفند 1391
700000 ریال 560000 ریال
لوید آلارد، محمدابراهیم گوهریان (مترجم)، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) لوید آلارد
ناشر: نسل نو اندیش - 7 تیر 1388
59000 ریال
ناتالی انجیئر، ماندانا ارفع (مترجم)، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) ناتالی انجیئر
ناشر: آشیانه کتاب - 14 فروردین 1384
200000 ریال
حمید احمدی، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) حمید احمدی
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 21 اسفند 1389
30000 ریال
فروغ السادات قائم مقامی، حورا ناصری مرتضوی (مترجم) فروغ السادات قائم مقامی
ناشر: عطایی - 1382
15000 ریال
مایکل کالینزپایپر، اسماعیل اسفندیار (مترجم)، علی مرشدی زاد (ویراستار)، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) مایکل کالینزپایپر
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 19 فروردین 1388
64000 ریال
مایکل کالینزپایپر، عباس کشاورزشکری، نفیسه راجی (مترجم)، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) مایکل کالینزپایپر
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 19 فروردین 1388
37000 ریال
ابوذر یاسری، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) ابوذر یاسری
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 17 مرداد 1388
30000 ریال
انسیه محمودی (ویراستار)، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) انسیه محمودی (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 25 خرداد 1392
30000 ریال
معصومه اکبری (ویراستار)، عبدالله بیچرانلو (ویراستار)، هوشنگ رضایی (ویراستار)، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار)، بهناز بهادری فر (ویراستار)، زهرا جوادی زاده (ویراستار) معصومه اکبری (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 26 تیر 1392
20000 ریال
محمود شهابی، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) محمود شهابی
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 16 شهریور 1392
20000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد