ترتیب بر اساس:
لرن هرینگ، حمید هاشمی (مترجم) لرن هرینگ
ناشر: بیدگل - 6 آبان 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
مونیکا هسی، حمید هاشمی (مترجم) مونیکا هسی
ناشر: میلکان - 14 آبان 1399
900000 ریال 810000 ریال
هاینتس لینگه، حمید هاشمی(مقدمه) هاینتس لینگه
ناشر: میلکان - 2 آبان 1400
1290000 ریال 690000 ریال
اوزان وارول، حمید هاشمی (مترجم) اوزان وارول
ناشر: میلکان - 10 فروردین 1400
880000 ریال 748000 ریال
جو کمرون، آرش نصیرزاده (مترجم)، احمد زنده دل (ویراستار)، حمید هاشمی (ویراستار) جو کمرون
ناشر: به نشر - 24 آذر 1392
70000 ریال
حسین افشاری، الهام احمدیان، عبدالغفار عبادی، حسین نجفی کوتنانی (ویراستار)، حمید هاشمی (ویراستار) حسین افشاری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 13 خرداد 1392
150000 ریال
مجتبی اخوان ارمکی، حمید هاشمی، عباسعلی اخوان ارمکی (ویراستار) مجتبی اخوان ارمکی
ناشر: فرهنگ و قلم - 21 خرداد 1391
70000 ریال
معصومه رنجبر، حمید هاشمی (ویراستار) معصومه رنجبر
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 19 مرداد 1389
58000 ریال
مهدی همت بلند، حمید هاشمی (ویراستار) مهدی همت بلند
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 19 مرداد 1389
49000 ریال
مهدی عباسی (ویراستار)، حمید هاشمی (به اهتمام) مهدی عباسی (ویراستار)
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 30 مهر 1387
45000 ریال
کمال الدین وحشی بافقی، مسعود هاشمی (مصحح)، حمید هاشمی (مصحح) کمال الدین وحشی بافقی
ناشر: فرهنگ و قلم - 5 مهر 1391
حمید هاشمی حمید هاشمی
ناشر: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی - 14 اسفند 1390
حمید هاشمی، عباس احمدی (ویراستار) حمید هاشمی
ناشر: مدبران - 3 دی 1390
48000 ریال
عباس احمدی (ویراستار)، محمدعلی باباپور (گردآورنده)، حمید هاشمی (گردآورنده) عباس احمدی (ویراستار)
ناشر: مدبران - 3 دی 1390
55000 ریال
حمید هاشمی، شمس الدین محمد حافظ (شاعر)، قاسم غنی (مصحح)، محمد قزوینی (مصحح) حمید هاشمی
ناشر: فرهنگ و قلم - 10 آذر 1387
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 57 مورد