ترتیب بر اساس:
حمید خداپناهی (مترجم)، جواد مجابی (مقدمه)، بهنام کامرانی (مقدمه)، امیرمحمد قاسمی زاده (مقدمه)، احمد وثوق احمدی (نقاش)، ابراهیم حقیقی (گرافیست) حمید خداپناهی (مترجم)
ناشر: راد نواندیش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری راد نواندیش) - مرداد 1393
700000 ریال 630000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - خرداد 1401
850000 ریال 680000 ریال
امیر بانی مسعود، علیرضا سیداحمدیان (ویراستار)، حمید خداپناهی (ویراستار) امیر بانی مسعود
ناشر: هنر معماری قرن - آذر 1389
600000 ریال
سالی استوری، اشکان جیهوری (مترجم)، حمید خداپناهی (ویراستار) سالی استوری
ناشر: هنر معماری قرن - دی 1391
200000 ریال
کرول سوچک کینگ، حمید خداپناهی (مترجم)، علیرضا سیداحمدیان (ویراستار) کرول سوچک کینگ
ناشر: هنر معماری قرن - مهر 1387
165000 ریال
میناردجیمز کینان، حمید خداپناهی (مترجم)، سرمد جمهوری (مترجم) میناردجیمز کینان
ناشر: نشر کتاب مس - اسفند 1383
45000 ریال
الناز رحیمی، حمید خداپناهی (ویراستار) الناز رحیمی
ناشر: هنر معماری قرن - شهریور 1391
300000 ریال
اکبر مختارپور، حمید خداپناهی (ویراستار) اکبر مختارپور
ناشر: هنر معماری قرن - اسفند 1389
60000 ریال
گیلبرت لوپفر، پاول زیگل، حمید خداپناهی (مترجم)، علیرضا سیداحمدیان (ویراستار) گیلبرت لوپفر
ناشر: هنر معماری قرن - اسفند 1391
80000 ریال
پیتر زلنر، علیرضا سیداحمدیان (مترجم)، حمید خداپناهی (مترجم) پیتر زلنر
ناشر: هنر معماری قرن - دی 1386
215000 ریال
ماگدالتا دروسته، نغمه نظرنیا (مترجم)، حمید خداپناهی (ویراستار) ماگدالتا دروسته
ناشر: هنر معماری قرن - اسفند 1391
80000 ریال
کلر تسیمرمان، حمید خداپناهی (مترجم)، علیرضا سیداحمدیان (ویراستار) کلر تسیمرمان
ناشر: هنر معماری قرن - شهریور 1387
60000 ریال
فرزانه احسانی موید (مترجم)، حمید خداپناهی (مترجم)، شهریار خانی زاد (گردآورنده) فرزانه احسانی موید (مترجم)
ناشر: هنر معماری قرن - خرداد 1392
280000 ریال
اکسل رز، مهرداد فریدونی، سعید خسروی (مترجم)، حمید خادمی (مترجم)، حمید خداپناهی (مترجم) اکسل رز
ناشر: نشر کتاب مس - 1383
50000 ریال
آرنت کابرز، سیده مرضیه طبائیان (مترجم)، حمید خداپناهی (ویراستار) آرنت کابرز
ناشر: هنر معماری قرن - دی 1388
60000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد