ترتیب بر اساس:
سیدمهدی زرقانی، حمید خادمی، محسن شرفایی، زهرا آقابابایی خوزانی، امید ایزانلو، فاطمه جهانپور سیدمهدی زرقانی
ناشر: سخن - 19 خرداد 1398
2000000 ریال 1800000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
پی پرو ورنی، ماندانا قهرمانلو (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار) پی پرو ورنی
ناشر: نشر کتاب مس - 25 بهمن 1391
500000 ریال 400000 ریال
حمید خادمی، مریم نعمت طاووسی (ویراستار) حمید خادمی
ناشر: نشر کتاب مس - 25 بهمن 1391
300000 ریال 240000 ریال
حمید خادمی، محمدحسین نجم آبادی حمید خادمی
ناشر: نشر کتاب مس - 1383
180000 ریال 144000 ریال
ویلهلم رایش، مریم نعمت طاووسی (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار) ویلهلم رایش
ناشر: نشر کتاب مس - 25 بهمن 1391
150000 ریال
کلاین بام، حمید خادمی (مترجم)، تام شولمن(فیلمنامه نویس) کلاین بام
ناشر: کتاب پنجره، معانی - 9 دی 1396
350000 ریال
امیر بانی مسعود (ویراستار)، حمید خادمی (ویرایشگر) امیر بانی مسعود (ویراستار)
ناشر: خاک - 12 اسفند 1392
248000 ریال
خوسه لوئیس سرت، نادر اردلان، بالکریشنا دوشی، موشه صفدی، خورخه کندیلیس، فریش فرهپور (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار)، مرجان ذکایی (ویراستار) خوسه لوئیس سرت
ناشر: یادآوران - 1 آذر 1389
500000 ریال
مری رابرتز رینهارت، مهرناز ابریشم چیان (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار) مری رابرتز رینهارت
ناشر: نشر کتاب مس - 20 اردیبهشت 1384
42000 ریال
شل سیلورستاین، حمید خادمی (مترجم) شل سیلورستاین
ناشر: کتاب پنجره - 16 اردیبهشت 1392
220000 ریال
فرهاد رهبر، ناهید پوررستمی، مرجان ذکایی (ویراستار)، حمید خادمی (ویراستار) فرهاد رهبر
ناشر: دانشگاه تهران - 11 دی 1391
160000 ریال
هاینریش بل، محمد اسماعیل زاده (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار) هاینریش بل
ناشر: نشر کتاب مس - 10 تیر 1388
50000 ریال
شل سیلورستاین، حمید خادمی (مترجم) شل سیلورستاین
ناشر: کتاب پنجره - 16 اردیبهشت 1392
220000 ریال
رابرت هیلن برند، ایرج اعتصام (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار) رابرت هیلن برند
ناشر: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری - 26 خرداد 1386
300000 ریال
شل سیلورستاین، حمید خادمی (مترجم) شل سیلورستاین
ناشر: کتاب پنجره - 16 اردیبهشت 1392
220000 ریال
نمایش 1 - 15 از 59 مورد