محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
دیوید کاستیل، جک اچ. ویلمور، فاطمه سلامی (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، ضیاء الدین معینی (مترجم)، فرهاد رحمانی نیا (مترجم)، حمید رجبی (مترجم) دیوید کاستیل
ناشر: مبتکران - آبان 1402
3250000 ریال 2925000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، علیرضا صفرزاده (مترجم)، امین عیسی نژاد (مترجم)، مهدیه ملانوری شمسی (مترجم)، مریم دلفان (مترجم)، زهرا میرآخوری (مترجم)، مایکل گلیسون (ویراستار) حمید آقاعلی نژاد (مترجم)
ناشر: حتمی - اسفند 1398
2490000 ریال 2241000 ریال
پیتر آ. فارل، وینسنت جی. کایوزو، میکائیل جی. جوینر، عباسعلی گائینی (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، ولی الل ه دبیدی روشن (مترجم)، محمدرضا حامدی نیا (مترجم)، سجاد احمدی زاد (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، احمد آزاد (مترجم)، حمید محبی (مترجم) پیتر آ. فارل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1401
3220000 ریال
تئودور بومپا، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، مهدی عباس زادگان (مترجم)، بهنام حیدری (مترجم) تئودور بومپا
ناشر: پژوهشگاه علوم ورزشی - 1399
800000 ریال
جک ویلمور، دیوید کاستیل، ضیاء الدین معینی (مترجم)، فرهاد رحمانی نیا (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، حمیدآقا علی نژاد (مترجم)، فاطمه سلامی (مترجم) جک ویلمور
ناشر: مبتکران، پیشروان - خرداد 1392
760000 ریال
دیوید کاستیل، جک ویلمور، فرهاد رحمانی نیا (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، ضیاء الدین معینی (مترجم)، فاطمه سلامی (مترجم) دیوید کاستیل
ناشر: مبتکران، پیشروان - آبان 1388
160000 ریال
معرفت سیاه کوهیان، حمید آقاعلی نژاد، محمدحسین علیزاده (ویراستار) معرفت سیاه کوهیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1399
260000 ریال
حمیدآقا علی نژاد حمیدآقا علی نژاد
ناشر: دنیای حرکت - 1382
10000 ریال
دیوید کاستیل، جک ویلمور، فرهاد رحمانی نیا (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، ضیاء الدین معینی (مترجم)، فاطمه سلامی (مترجم) دیوید کاستیل
ناشر: مبتکران، پیشروان - تیر 1387
160000 ریال
حمید آقاعلی نژاد، حمید رجبی، علی کرزی حمید آقاعلی نژاد
ناشر: حتمی - بهمن 1398
129000 ریال
وینست کاینرو، ندا طاهری کلک آبادی، مایکل جوینر، احمد آزاد (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، سجاد احمدی زاده (مترجم)، محمدرضا حامدی نیا (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، حمید محبی (مترجم)، پیتر فرلی (ویراستار) وینست کاینرو
ناشر: سمت - شهریور 1401
3220000 ریال
حمید آقاعلی نژاد، حمید رجبی، معرفت سیاه کوهیان حمید آقاعلی نژاد
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - بهمن 1391
110000 ریال
حمید آقاعلی نژاد، معرفت سیاه کوهیان، فرحناز مشکوتی حمید آقاعلی نژاد
ناشر: دنیای حرکت - 1382
12000 ریال
تئودور بومپا، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، معرفت سیاه کوهیان (مترجم)، حمید رجبی (مترجم) تئودور بومپا
ناشر: فردانش پژوهان - 1382
32000 ریال
حمید آقاعلی نژاد (ویراستار)، محمود دلفان (ویراستار) حمید آقاعلی نژاد (ویراستار)
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1391
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد