ترتیب بر اساس:
محمدامیر امیرخانی (مترجم)، شهرام رفیعی فر (مترجم)، حمیده سرمست (مترجم)، محمدهادی موذن جامی (مترجم)، مژگان کریمی (مترجم)، میرکبیر موسویان پور (مترجم)، امیدوار رضایی میرقائد (مترجم)، شهرزاد رفیعی فر (مترجم)، فرزانه فولادبند (مترجم) محمدامیر امیرخانی (مترجم)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - دی 1388
25000 ریال
ناشر: آدینه - 1403
2500000 ریال 2000000 ریال
هومن صدیقی، حمیده سرمست هومن صدیقی
ناشر: آزاداندیشان و کارآفرینان - 1398
850000 ریال
مسعودجعفر اسماعیلی (تهیه و تنظیم)، ملک آفاق شکرالهی (تهیه و تنظیم)، شهرام رفیعی فر (تهیه و تنظیم)، محمدرضا خسروبیگی (تهیه و تنظیم)، سیده صفورا دژپسند (تهیه و تنظیم)، سعید پارسی نیا (تهیه و تنظیم)، مسعود احمدزاده اصل (تهیه و تنظیم)، حمیده سرمست (تهیه و تنظیم)، سمیرا یار (تهیه و تنظیم)، عباس پریانی (تهیه و تنظیم)، فریدون فغانی (تهیه و تنظیم)، فهیمه داوودی مقدم (تهیه و تنظیم) مسعودجعفر اسماعیلی (تهیه و تنظیم)
ناشر: مهرراوش - مرداد 1384
60000 ریال
ناشر: نویسندگان آزاد - اسفند 1398
600000 ریال
شهرام رفیعی فر، احمد قدوسیان، حمیده سرمست شهرام رفیعی فر
ناشر: بحر العلوم - 1383
جوآن مک دونالد، روشه، میچ دورپریج، ناتالی اسکینر، محمدامیر امیرخانی (مترجم)، شهرام رفیعی فر (مترجم)، محمدرضا واعظ مهدوی (مترجم)، حمیده سرمست (مترجم)، محمدهادی موذن جامی (مترجم)، محمدمهدی گلمکانی (مترجم)، میرکبیر موسویان پور (مترجم) جوآن مک دونالد
ناشر: تندیس - تیر 1388
45000 ریال
حمیده سرمست، رفعت کریمی مهر حمیده سرمست
ناشر: آزاداندیشان و کارآفرینان - 1398
850000 ریال
حمیده سرمست حمیده سرمست
ناشر: آزاد اندیشان - آذر 1395
70000 ریال
محمد معتمدی نژاد، حمیده سرمست محمد معتمدی نژاد
ناشر: خوشنام - تیر 1402
1000000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد