محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
حمیدرضا شیخی حمیدرضا شیخی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1392
1720000 ریال 1548000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
حسین مونس، حمیدرضا شیخی (مترجم) حسین مونس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، بنیادپژوهشهای اسلامی - شهریور 1392
95000 ریال
حسین مونس، حمیدرضا شیخی (مترجم) حسین مونس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، بنیادپژوهشهای اسلامی - شهریور 1392
130000 ریال
حسین مونس، حمیدرضا شیخی (مترجم) حسین مونس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی - اردیبهشت 1390
120000 ریال
امین انورالخولی، حمیدرضا شیخی (مترجم) امین انورالخولی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1383
160000 ریال
محمداسحاق فیاض، موسی دانش (مترجم)، حمیدرضا شیخی (ویراستار) محمداسحاق فیاض
ناشر: آستان قدس رضوی - خرداد 1393
81000 ریال
عباس قمی، حمیدرضا شیخی (مترجم)، بنیادپژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی(مصحح)، مصطفی اشرفی(خطاط) عباس قمی
ناشر: به نشر وابسته به آستان قدس رضوی - شهریور 1401
260000 ریال
محمد محمدی ری شهری، حمیدرضا شیخی (مترجم) محمد محمدی ری شهری
ناشر: دار الحدیث - آذر 1395
3300000 ریال
محمد محمدی ری شهری، مجتبی فرجی، حمیدرضا شیخی (مترجم) محمد محمدی ری شهری
ناشر: دار الحدیث - آبان 1397
270000 ریال
حسین مونس، حمیدرضا شیخی (مترجم) حسین مونس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی - اردیبهشت 1393
120000 ریال
مصطفی ابراهیم زلمی، حسین صابری (مترجم)، حمیدرضا شیخی (ویراستار) مصطفی ابراهیم زلمی
ناشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی - دی 1392
146000 ریال
نجیب عقیقی، حمیدرضا شیخی (مترجم) نجیب عقیقی
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - مرداد 1396
300000 ریال
نجیب عقیقی، حمیدرضا شیخی (مترجم) نجیب عقیقی
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - مرداد 1396
250000 ریال
محمد محمدی ری شهری، حمیدرضا شیخی (مترجم) محمد محمدی ری شهری
ناشر: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث - مرداد 1395
430000 ریال
میگل اسین پالانیوس، حمیدرضا شیخی (مترجم) میگل اسین پالانیوس
ناشر: اساطیر - آبان 1398
1400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 111 مورد