ترتیب بر اساس:
حمیدرضا تقی راد، محمد فتحی حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 2 تیر 1399
700000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
حمیدرضا تقی راد حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 29 تیر 1400
1200000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 3 مرداد 1397
560000 ریال
حمیدرضا تقی راد حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 29 دی 1393
450000 ریال
حمیدرضا تقی راد حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 11 دی 1389
250000 ریال
حمیدرضا تقی راد حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 16 مهر 1396
560000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد