ترتیب بر اساس:
عزیزالله طاهری، حسین وزیری مقدم عزیزالله طاهری
ناشر: دانشگاه شاهرود - 20 مرداد 1400
1300000 ریال 1170000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
محمدعلی جعفریان، عزیزالله طاهری، حسین وزیری مقدم محمدعلی جعفریان
ناشر: دانشگاه اصفهان - 29 مرداد 1385
2000000 ریال 1800000 ریال
عزیزالله طاهری، حسین وزیری مقدم، مسعود کیمیاگر عزیزالله طاهری
ناشر: دانشگاه اصفهان - 28 آذر 1384
1800000 ریال 1620000 ریال
عزیزالله طاهری، حسین وزیری مقدم، مسعود کیمیاگری عزیزالله طاهری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 30 خرداد 1389
75000 ریال
محمدعلی جعفریان، عزیزالله طاهری، حسین وزیری مقدم محمدعلی جعفریان
ناشر: دانشگاه اصفهان - 29 مرداد 1385
25000 ریال
محمدعلی جعفریان، عزیزالله طاهری، حسین وزیری مقدم محمدعلی جعفریان
ناشر: دانشگاه اصفهان - 8 خرداد 1384
22000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد