ترتیب بر اساس:
رابرت لیهی، لادن فتی (مترجم)، شهرزاد طهماسبی مرادی (مترجم)، حسین ناصری (مترجم)، کاوه ضیایی (مترجم) رابرت لیهی
ناشر: دانژه - 9 اسفند 1400
3600000 ریال 2880000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
ناشر: پیش دانشگاهیان گزینه های برتر - 19 اسفند 1392
200000 ریال
مسعود عبدالحمیدی، حامد پرتقالی (ویراستار)، حمزه مرادنپور (ویراستار)، گمار (ویراستار)، حسین ناصری (ویراستار) مسعود عبدالحمیدی
ناشر: پیش دانشگاهیان گزینه های برتر - 18 اسفند 1392
350000 ریال
جان ج. لیپتک، حسین ناصری (مترجم) جان ج. لیپتک
ناشر: رشد - 1 اردیبهشت 1399
550000 ریال
ناشر: نوروزی - تیر 1396
90000 ریال
ناشر: آذر برزین - آبان 1395
150000 ریال
ناشر: سمیرغ خراسان - 28 آذر 1388
42000 ریال
ناشر: افراتربت - 24 بهمن 1397
300000 ریال
ناشر: افراتربت - 27 اسفند 1398
120000 ریال
حسین ناصری حسین ناصری
ناشر: پیمان دانش - مرداد 1397
ناشر: پیمان دانش - مرداد 1397
حسین ناصری حسین ناصری
ناشر: پیمان دانش - مرداد 1397
ناشر: پیمان دانش - مرداد 1397
علی رحمتی، حسین ناصری (مترجم)، شیدا جنگجو (مترجم) علی رحمتی
ناشر: بیژن یورد - 15 مرداد 1399
270000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد