محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: ادیبان روز - 13 تیر 1397
1500000 ریال 1200000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
برتیل هولتن، حسین علی سلطانی (مترجم)، علی صادقی (مترجم)، سعید آسبوس (مترجم) برتیل هولتن
ناشر: ذهن آویز - 27 آذر 1401
1700000 ریال 1530000 ریال
حسین علی سلطانی، فاطمه سهرابی حسین علی سلطانی
ناشر: ادیبان روز - 12 خرداد 1399
1500000 ریال 1275000 ریال
دیوید آکر، حسین علی سلطانی (مترجم) دیوید آکر
ناشر: ادیبان روز - 26 مهر 1400
700000 ریال 595000 ریال
فیلیپ کاتلر، شکیب آوداگیچ، حسین علی سلطانی (مترجم)، علی صادقی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: ادیبان روز - 9 خرداد 1400
800000 ریال 500000 ریال
الگزاندر چرنو، حسین علی سلطانی (مترجم)، سید رضا جلال زاده (مترجم) الگزاندر چرنو
ناشر: ادیبان روز - 23 آبان 1397
1200000 ریال 1020000 ریال
الکساندر چرنوو، حسین علی سلطانی (مترجم)، محمد بهمن (مترجم)، افسانه کرمی زنگنه (مترجم) الکساندر چرنوو
ناشر: ادیبان روز - 29 مهر 1397
800000 ریال 680000 ریال
فیلیپ کاتلر، حسین علی سلطانی (مترجم)، سیده اسماء الزهرا اصولی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: ادیبان روز - 8 بهمن 1398
700000 ریال 595000 ریال
حسین علی سلطانی، فاطمه سهرابی حسین علی سلطانی
ناشر: ادیبان روز - 17 اردیبهشت 1399
2500000 ریال 1800000 ریال
فیلیپ کاتلر، مارک الیور اوپرسنیک، کوزوه تاکاوکا، حسین علی سلطانی (مترجم)، سیدمحمد موسوی جد (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: ادیبان روز - 19 اسفند 1400
450000 ریال 427500 ریال
کریس وایت، حسین علی سلطانی (مترجم)، سیامک دانایی فرد (مترجم)، معصومه شیرخانی (مترجم) کریس وایت
ناشر: ادیبان روز - 14 فروردین 1400
800000 ریال
ناشر: ادبستان - 29 تیر 1398
300000 ریال
ساموئل دینار، لارنس ساسکید، فاطمه السادات ابوالمعالی (مترجم)، حسین علی سلطانی (مترجم) ساموئل دینار
ناشر: ادیبان روز - 26 خرداد 1400
700000 ریال
کریستین سرکار، فیلیپ کاتلر، احمد روستا (مترجم)، حسین علی سلطانی (مترجم) کریستین سرکار
ناشر: ادیبان روز - 4 دی 1400
950000 ریال
فیلیپ کاتلر، حسین علی سلطانی (مترجم)، علی صادقی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: ادیبان روز - 7 تیر 1401
950000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد