ترتیب بر اساس:
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) پاتریک مودیانو
ناشر: نشر چشمه - اسفند 1395
430000 ریال 387000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
دیدیه ون کولارت، حسین سلیمانی نژاد (مترجم)، سمیه نوروزی (ویراستار) دیدیه ون کولارت
ناشر: نشر چشمه - اردیبهشت 1390
500000 ریال 450000 ریال
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) پاتریک مودیانو
ناشر: نشر چشمه - خرداد 1394
460000 ریال 414000 ریال
ژول ورن، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) ژول ورن
ناشر: ققنوس، آفرینگان - تیر 1399
2800000 ریال 2380000 ریال
ژان پل سارتر، حسین سلیمانی نژاد (مترجم)، لیلی نظامی نژاد (ویراستار) ژان پل سارتر
ناشر: نشر چشمه - فروردین 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
ژان پل سارتر، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) ژان پل سارتر
ناشر: نشر چشمه - آذر 1399
3200000 ریال 2880000 ریال
ژان پل سارتر، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) ژان پل سارتر
ناشر: نشر چشمه - آبان 1398
1950000 ریال 1755000 ریال
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) پاتریک مودیانو
ناشر: نشر چشمه - بهمن 1398
450000 ریال
لوران گوده، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) لوران گوده
ناشر: نشر چشمه - مهر 1395
250000 ریال
لوران گوده، حسین سلیمانی نژاد (مترجم)، سمیه نوروزی (ویراستار) لوران گوده
ناشر: نشر چشمه - اسفند 1397
230000 ریال
امین معلوف، حسین سلیمانی نژاد (مترجم)، مهشاد مخبری (مترجم)، آزاده پارسا (مترجم) امین معلوف
ناشر: نشر نی - اردیبهشت 1392
40000 ریال
ژان پل سارتر، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) ژان پل سارتر
ناشر: نشر چشمه - 1398
400000 ریال
احمد ابودهمان، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) احمد ابودهمان
ناشر: نشر نی - آبان 1394
120000 ریال
لوران گوده، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) لوران گوده
ناشر: ققنوس - دی 1385
24000 ریال
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) پاتریک مودیانو
ناشر: نشر چشمه - بهمن 1398
340000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد