ترتیب بر اساس:
مایکل دبلیو. آیزنک، مارتین تی. کین، حسین زارع (مترجم) مایکل دبلیو. آیزنک
ناشر: آییژ - بهمن 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
حسین زارع، حسن عبداله زاده، مجید برادران حسین زارع
ناشر: آییژ - اردیبهشت 1402
1850000 ریال 1665000 ریال
ترور ج. پاول، شکوفه موسوی (مترجم)، حسین زارع (مترجم) ترور ج. پاول
ناشر: کتاب ارجمند - آبان 1401
1950000 ریال 1755000 ریال
مارک ت. کین، مایکل و. آیزنک، حسین زارع (مترجم) مارک ت. کین
ناشر: کتاب ارجمند - اردیبهشت 1400
2500000 ریال 2250000 ریال
نارندار سینگ، حسین زارع (مترجم) نارندار سینگ
ناشر: آییژ - آذر 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
ناشر: آییژ - اردیبهشت 1395
850000 ریال 765000 ریال
رابرت کنن، دیوید نیوبل، احمدرضا نصر (مترجم)، حسین زارع (مترجم)، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) رابرت کنن
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1390
35000 ریال 31500 ریال
بارباراگراس دیویس، لطفعلی عابدی (مترجم)، حسین زارع (مترجم)، احمدرضا نصراصفهانی (مترجم)، محمدرضا نیلی (مترجم)، نیکو یمانی (مترجم)، عظیمه نصراصفهانی (مترجم)، امین نصراصفهانی (مترجم) بارباراگراس دیویس
ناشر: سمت - آذر 1397
450000 ریال 405000 ریال
حسین زارع، حسن امین پور حسین زارع
ناشر: آییژ، من گرافیک - اسفند 1390
500000 ریال 450000 ریال
دیوید گروم، مایکل دبلیو آیزنگ، حسین زارع (مترجم) دیوید گروم
ناشر: کتاب ارجمند - 1400
2100000 ریال 1890000 ریال
محمدحسین عبداللهی، حسین زارع محمدحسین عبداللهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اردیبهشت 1401
2040000 ریال 1836000 ریال
جیمز آلجینا، لیندا کراکر، حسین زارع (مترجم)، ولی الله فرزاد (مترجم) جیمز آلجینا
ناشر: آییژ - آبان 1388
580000 ریال 522000 ریال
دی لستفان لیندسی، تیموتی جی پرفکت، شکوفه موسوی (مترجم)، علی اکبر شریفی (مترجم)، حسین زارع (مترجم) دی لستفان لیندسی
ناشر: ارجمند - آبان 1401
2640000 ریال 2376000 ریال
هربرت بلس، کلاوس فیدلر، رینر گریفیندر، حسین زارع (مترجم) هربرت بلس
ناشر: کتاب ارجمند - مرداد 1399
1100000 ریال 990000 ریال
ای. جی. لارنر، حسین زارع (مترجم)، سوسن علیزاده فرد (مترجم) ای. جی. لارنر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
2190000 ریال 1971000 ریال
نمایش 1 - 15 از 99 مورد