ترتیب بر اساس:
ناشر: نشر نی - 29 خرداد 1401
1400000 ریال 1330000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
توماس هابز، حسین بشیریه (مترجم) توماس هابز
ناشر: نشر نی - 18 مرداد 1401
3800000 ریال 3420000 ریال
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: دانشگاه تهران - 29 اسفند 1399
430000 ریال 408500 ریال
ناشر: نشر نی - 2 خرداد 1401
1860000 ریال 1767000 ریال
وینسنت اندرو، حسین بشیریه (مترجم) وینسنت اندرو
ناشر: نشر نی - 25 مرداد 1401
1600000 ریال 1520000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - 3 مرداد 1400
1600000 ریال 1440000 ریال
جان پلامناتز، حسین بشیریه (مترجم) جان پلامناتز
ناشر: نشر نی - 19 شهریور 1399
980000 ریال 580000 ریال
ناشر: نشر نی - 1 تیر 1400
1600000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - 19 مهر 1400
600000 ریال
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: گام نو - 13 اسفند 1401
580000 ریال
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: نگاه معاصر - 10 شهریور 1399
1300000 ریال
ناشر: نشر نی - مرداد 1395
1400000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - 1394
3200000 ریال
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: نشر نی - 11 تیر 1400
640000 ریال
حسین بشیریه(گردآورنده) حسین بشیریه(گردآورنده)
ناشر: نگاه معاصر - 5 شهریور 1398
1100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد