ترتیب بر اساس:
باربارا تاکمن، حسن کامشاد (مترجم) باربارا تاکمن
ناشر: کارنامه - 30 اردیبهشت 1399
5500000 ریال 4950000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
برایان مگی، حسن کامشاد (مترجم) برایان مگی
ناشر: نشر نی - 28 اسفند 1401
4200000 ریال 3780000 ریال
پیتر خیل، حسن کامشاد (مترجم) پیتر خیل
ناشر: فرهنگ جاوید - 7 آبان 1393
990000 ریال 891000 ریال
ناشر: نشر نی - 4 آذر 1398
2800000 ریال 2520000 ریال
مارتین ایمیس، حسن کامشاد (مترجم) مارتین ایمیس
ناشر: نشر نی - 12 مهر 1399
1600000 ریال 1440000 ریال
سیروس غنی، حسن کامشاد (مترجم) سیروس غنی
ناشر: نیلوفر - 1 آذر 1401
3450000 ریال
جولین بازنز، حسن کامشاد (مترجم) جولین بازنز
ناشر: فرهنگ نشر نو - 12 مهر 1399
550000 ریال
عباس امانت، حسن کامشاد (مترجم) عباس امانت
ناشر: کارنامه، مهرگان - 12 خرداد 1399
4750000 ریال
ای اچ کار، حسن کامشاد (مترجم) ای اچ کار
ناشر: خوارزمی - 24 فروردین 1389
750000 ریال
دان کیوپیت، حسن کامشاد (مترجم) دان کیوپیت
ناشر: طرح نو - 27 آذر 1389
185000 ریال
حسن کامشاد حسن کامشاد
ناشر: نشر نی - 1387
640000 ریال
حسن کامشاد حسن کامشاد
ناشر: نشر نی - 8 آبان 1398
480000 ریال
آرنولد توین بی، حسن کامشاد (مترجم) آرنولد توین بی
ناشر: خوارزمی - خرداد 1397
300000 ریال
کریگ بروان، حسن کامشاد (مترجم) کریگ بروان
ناشر: نیلوفر - 26 اسفند 1392
350000 ریال
عباس امانت، حسن کامشاد (مترجم) عباس امانت
ناشر: کارنامه - 29 تیر 1384
460000 ریال
نمایش 1 - 15 از 26 مورد